Sezon wakacyjny w pełni. Wielu z nas wybiera się na zagraniczne wojaże. Czy pamiętaliście aby zabrać ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego? Czym właściwie jest EKUZ i gdzie możecie ją wyrobić?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to bezpłatna karta, przypominająca kartę do bankomatu, która zapewnia nam dostęp do usług państwowej opieki zdrowotnej podczas tymczasowego pobytu w dowolnym z 28 państw członkowskich UE, w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii na takich samych zasadach, co obywatele kraju goszczącego.
Uwaga! Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ):

-nie jest alternatywą dla ubezpieczenia podróży. Nie obejmuje ona prywatnych usług opieki zdrowotnej czy kosztów związanych z przelotem do kraju, zagubionym bagażem bądź kradzieżą;
-nie obejmuje też kosztów leczenia w sytuacji, gdy celem naszego wyjazdu za granicę jest poddanie się tam leczeniu;
-nie stanowi gwarancji darmowych usług medycznych. Ze względu na różnicę w systemach opieki zdrowotnej w różnych krajach, bezpłatne usługi medyczne w kraju pochodzenia mogą okazać się odpłatne w innym kraju.
Jak uzyskać Kartę?
Zgłoś się do najbliższego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia (lub delegatury). Wniosek pobrać można wcześniej ze strony internetowej: https://www.ekuz.nfz.gov.pl/hidden_main_page/dokumenty-do-pobrania
Adresy oddziałów, w których można uzyskać EKUZ jak również pozostałe istotne informacje dostępne są na stronie: https://www.ekuz.nfz.gov.pl/wypoczynek/informacje-ogolne

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Ostrów Wielkopolski przy Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości
ul. Budowlanych 5; 63-400 Ostrów Wielkopolski
tel.: 62 735 55 48, +48 510 065 656

www.europedirect-ostrowwielkopolski.ctiw.pl
www.facebook.com/EDOstrowWielkopolski