Nagrody „Orły Biznesu Powiatu Ostrowskiego’’, stoiska i prezentacje firm, szkolenia dla pracowników to kilka elementów programu przygotowanego na IV Regionalne Targi Biznesu i Przedsiębiorczości zorganizowane w ostrowskim Zespole Szkół Ekonomicznych. Tegoroczna impreza odbywała się pod hasłem „Od projektu do efektu’’.

Targi Biznesu odbyły się 2 czerwca 2017 r. Głównymi organizatorami był Zespół Szkół Ekonomicznych i powiat ostrowski. Kiedy bezrobocie jest na poziomie 4 proc. rynek pracy zgłasza ogromne zapotrzebowanie na dobrze przygotowanych młodych ludzi. Dlatego cieszę się, że Dyrekcja i Rada Pedagogiczna ZSE podejmuje się organizacji tego przedsięwzięcia, które adresowane jest do środowiska biznesowego. Pokazujemy to, co ważne w Powiecie Ostrowskim, ale także to, co dobre w szkolnictwie zawodowym. Cieszę się z obecności i wsparcia Izby, która jest dla nas ważnym partnerem. Staramy się, aby targi rozwijały się i w tym roku nowym elementem jest nagroda „Orzeł Biznesu"- powiedział Paweł Rajski starosta ostrowski.

Tegorocznym targom towarzyszyło hasło „Od projektu do efektu- wybrane w konkursie dla zwiedzających rok temu. Często mówimy, że dobry pomysł to połowa sukcesu. Dlatego chcemy w tym roku pokazać poprzez wybór firm, że dla osiągnięcia zaplanowanego celu biznesowego, równie ważny jest sam pomysł i zaprojektowanie projektowanie działań- powiedziała Beata Matuszczak dyrektor ZSE.

W formułę targów wpisały się firmy nominowane do nagrody Orzeł Biznesu. Obrady i dyskusja Kapituły, w skład której wchodzili Starosta Ostrowski i Prezydium Izby były trudne. Musieliśmy bowiem wybrać tylko pięć nominowanych firm.  To pierwsza edycja nagrody, z którą wiążemy jednak dużą przyszłość i liczymy, że będzie się rozwijać- mówił Tomasz Adamek Prezes IPHPW.

Do nagrody nominowane zostały następujące firmy: MAHLE BEHR, JMP MEDICAL, Spółdzielnia Mleczarska LAZUR, ZAP KOOPERACJA oraz firma OVB ALLFINANZ. Nominowani uhonorowani zostali dyplomami wręczonymi przez Starostę Ostrowskiego i Prezesa Izby. W tym roku Kapituła postanowiła wręczyć dwie statuetki. Pierwszego specjalnego „Orła Biznesu Powiatu Ostrowskiego’’ za promowanie przedsiębiorczości oraz wspieranie szkolnictwa zawodowego szkół ponadgimnazjalnych w powiecie ostrowskim otrzymała firma ZAP KOOPERACJA.

Nagrodę, którą wręczyła Marlena Maląg Wicewojewoda Wielkopolski wraz z starostą ostrowskim i Prezesem Izby odebrał Wiesław Małuszek. Drugi Orzeł Biznesu przypadł w udziale firmie JMP Medical z Czarnegolasu, która specjalizuje się w produkcji kontenerowych pracowni rezonansu magnetycznego. Statuetkę z rąk Posła na Sejm Tomasza Ławniczaka oraz Starosty Ostrowskiego i Prezesa Izby odebrała w imieniu firmy Magdalena Rybacka.

Podczas targów zaprezentowano także szerszej publiczności „magazyn przyszłości’’ projekt, który przygotowany został przez uczniów szkoły pod okiem Magdaleny Barczak-Zmyślonej. Magazyn to tak naprawdę nowoczesne laboratorium wykorzystujące nowatorskie podejście do ewidencjonowania zapasów i przepływów. Rozwiązanie to uzyskało dofinansowanie w ramach Technograntgów oraz jest wykorzystywane w edukacji klas o specjalności logistycznej. Na koniec targów rozstrzygnięto także konkurs na najładniejsze stoisko. W tym roku nagroda przypadła prezentacji zorganizowanej przez Credit Agricole.