Poza godzinami pracy aptek ogólnodostępnych dyżur w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy 
od dnia 1 stycznia  2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,
pełnić będzie Apteka „Kwiaty Polskie” z siedzibą przy ulicy Wrocławskiej 81 w Ostrowie Wielkopolskim.
tel. 62 730 14 69