29 listopada 2016 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Marszałek Marek Woźniak wręczył 21 uczniom i 24 studentom stypendia naukowe, których wysokość mieści się w przedziale 1000- 4000 złotych. W grupie nagrodzonych znaleźli się uczniowie ze szkół prowadzonych przez Powiat Ostrowski.

W spotkaniu uczestniczyła Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Jednorazowe stypendia przyznawane są przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu laureatom i finalistom olimpiad oraz konkursów o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Stypendyści biorą udział w wielu projektach badawczych, seminariach i konferencjach, są także autorami prac naukowych i artykułów.

W tej elitarnej grupie znalazło się troje uczniów z powiatu ostrowskiego: Karolina Binek z IV Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim,  Miłosz Raczak z  III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskiego oraz Grzegorz Gorzaniak z Zespołu Szkół Technicznych.

Aby ubiegać się o to stypendium, młody człowiek musi wykazać się wyjątkowymi osiągnięciami o charakterze naukowym. Takimi mądrymi i kreatywnymi młodymi ludźmi są właśnie Karolina (autorka książki „Ale arbuz!, laureatka licznych konkursów prozatorskich i uczestniczka OLiJP), Milosz (finalista V Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy oraz zdobywca III miejsca w VIII Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Zawodach) i Grzegorz (laureat Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości, Młody Naukowiec E(x)plory, zdobywca II miejsca w konkursach „Fizyczne ścieżki” i „Piękne doświadczenie. Fascynujące wyjaśnienie –fizyka- poziom ponadgimnazjalny”).

Stypendystom w odbiorze nagród (oprócz pieniędzy laureaci otrzymali statuetkę przedstawiającą Stanisława Taczaka) towarzyszyli dyrektor III LO mgr Maria Tomalak, dyrektor ZST mgr Eugeniusz Namysł i nauczyciel IV LO dr Bogna Skrzypczak-Walkowiak.