Dokładnie 57 lat temu, 23 grudnia 1959 roku w Ostrowie utworzono Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, które posiadało 8 autobusów marki SAN oraz 5 taksówek osobowych marki „Warszawa”. Uruchomiono 4 regularne linie autobusowe. Baza komunikacji miejskiej mieściła się przy ul. Partyzanckiej w Ostrowie Wielkopolskim.

W roku 1960 komunikacja miejska otrzymuje kolejne 6 autobusów marki SAN. Od miesiąca grudnia z dwoma samochodami typu „Warszawa” pick-up rozpoczyna działalność trakcja bagażowa. Zakład zatrudnia 85 pracowników. Rok później przybywa kolejnych 6 autobusów marki SAN.

Od miesiąca grudnia z dwoma samochodami typu „Warszawa” pick-up rozpoczyna działalność trakcja bagażowa. Zakład zatrudnia 85 pracowników. Trakcja bagażowa otrzymuje 2 taksówki, jedną typu „Żuk” i jedną „Warszawa”
pick-up. Posiadany tabor nie mieści się na terenie bazy MPGK przy ul. Partyzanckiej, Liga Przyjaciół Żołnierza przekazuje hangar lotniczy przy ul. Wiejskiej, który zostaje zaadoptowany na nową bazę.
W roku 1962 Zakład Komunikacji zatrudnia 111 pracowników i prowadzi działalność trzech trakcji, autobusowej, taksówek bagażowych i taksówek osobowych. Po otrzymaniu autobusów „SAN” stan taboru wzrasta do 24 autobusów. Trakcja bagażowa liczy 4 samochody: 3 Warszawy pick-up i jeden samochód „Żuk”. Taksówek osobowych typu „Warszawa” jest w eksploatacji 16 szt. W roku 1962 komunikacja działa na 6 liniach. W roku 1965 wprowadzone zostają nowe usługi autobusowe i usługi bagażowe. Zakład w III kwartale otrzymał 6 autobusów „SAN” z zapłonem iskrowym. W IV kwartale dokonano kasacji najbardziej wyeksploatowanych autobusów z dostaw w roku 1959. Stan taboru na koniec roku wynosił 38 autobusów. Uruchomiono „10” linię komunikacyjną w relacji Rynek- ul. Bema. Stopniowo przechodzi się na jednoosobową obsługę autobusów co spowodowało obniżenie zatrudnienia do 115 osób.

W 1975 powstało Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej /WPKM/, w którego skład weszło istniejące MPK w Kaliszu i MPK w Ostrowie Wielkopolskim. Oddział w Ostrowie, przejął działalność Zakładu Komunikacji rozwiązanego PGKiM. Oddział działa na ograniczonym wewnętrznym rozrachunku gospodarczym. Od 15 marca Oddział całkowicie przechodzi na bezkonduktorską obsługę pasażerów. Oddział otrzymuje 10 autobusów typu „Autosan” H-9 nowocześniejszej konstrukcji. Oddział zatrudnia 190 pracowników. Od 1 lipca 1980 roku decyzją ZPK przekazano trakcję bagażową do Przedsiębiorstwa Transportu Sprzętowego Gospodarki Komunalnej „Transkom” Zakład w Ostrowie. W dniu 09.09.1980 roku wybucha strajk. W skład 22 osobowego Komitetu Strajkowego w Kaliszu weszły z Oddziału 4 osoby które prowadziły rozmowy z komisją zakładową w Kaliszu. Strajk zakończył się dnia 10.09.1980 roku o godzinie 24.00. Dnia 11.09.1980 roku rano wyjechało ochotniczo 8 kierowców a normalna działalność komunikacyjna rozpoczęła się o godz. 12.00. Na koniec roku oddział zatrudniał 215 pracowników w tym 97 kierowców. Ilość autobusów na koniec roku wynosiła 54 szt. i obniżyła się z uwagi na znaczną i przyśpieszoną kasację autobusów. Rok 1987 to czas inwestycji. 31 listopada ukończono kanalizację deszczową i wykonano place postojowe. Zainstalowano oświetlenie i myjnie szczotkową. Zakupiono samochód ciężarowy Star oraz dwa Autobusy marki Autosan.

O lat 90. rozpoczyna się komputeryzacja Zakładu. Powstają również pierwsze pisma pisane w edytorze tekstów TAG. Zakupiono także myjnię do mycia części autobusowych i urządzenie pozwalające polepszyć warunki pracy w zapleczu technicznym. Uchwałą Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 sierpnia 1995 roku zakład budżetowy o nazwie Miejski Zakład Komunikacji postawiony został w stan likwidacji. Na jego miejsce utworzona została Spółka Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Powstaje sieć komputerowa. Zakupiono też pierwszy autokomputer.
W latach 1997-1998 na ulice wyjeżdżają pierwsze autobusy niskopodłogowe marki MAN zbudowane według najlepszych wzorców zachodnio europejskich zostały uroczyście przekazane MZK na ostrowskim rynku. W 2002 roku MZK S.A. rozszerza działalność, oprócz miasta Ostrowa Wielkopolskiego obejmuje swoim zasięgiem wszystkie gminy na terenie powiatu ostrowskiego, uruchamia nowe linie, świadczy przewozy turystyczne w kraju i za granicą, zakupiony został autobus turystyczny marki SOLARIS VACANZA. Zakupionych zostaje 6 sztuk kolejnych autobusów małopojemnych MINI–MIDI z firmy Kapena S.A. ze Słupska.

W roku 2007 Spółka podpisała porozumienie transportowe z KLA o współpracy stron w ramach aglomeracji kalisko- ostrowskiej w zakresie wspólnej obsługi linii komunikacyjnej relacji Ostrów Wielkopolski – Kalisz, Kalisz- Ostrów Wielkopolski. Strony realizują skoordynowany rozkład jazdy na linii M i 19E, wzajemnie honorują bilety okresowe oraz ulgi. Zakupiono autobus przeznaczony do przewozów pasażerskich w ruchu turystycznym i międzymiastowym marki SOLBUS ST 11/I. Zakupiono 2 sztuki autobusów niskopodłogowych marki SOLARIS URBINO 12. Zakupiono pierwszy autobus szkolny AUTOSAN A0909L. 05S1 przystosowany do przewozu uczniów do szkół. Uruchomiono linię autobusową studencką do Poznania. Spółka kontynuuje odnowę taboru autobusowego i intensywnie się rozwija. Zakupiono autobus do przewozów międzymiastowych marki IRISBUS CROSSWAY spełniający wymagania normy czystości spalin EURO 5 oraz 1 autobus niskopodłogowy marki Solaris.

Z okazji 50. lecia pozyskano kolejne fundusze unijne w ramach WRPO, Spółka kupuje 5 szt. autobusów miejskich niskopodłogowych Solaris Urbino 12. Pasażerowie mogą zakupić miejskie bilety jednorazowe oraz miesięczne przy pomocy telefonu komórkowego. 14 września 2012 Spółka podpisuje umowę z firmą R&G Plus Sp. z o.o. z Mielca na zakup systemu biletu elektronicznego. Umowa obejmuje zaprojektowanie, wykonanie, dostawę, instalację i konfigurację zintegrowanego systemu informatycznego Projekt otrzymał nazwę Ostrowski Bilet Elektroniczny ”OBE”. W drodze konkursu ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Jarosława Urbaniaka wyłoniono najlepszą pracę na wizualizację biletu elektronicznego. Wybrany .projekt przedstawiał flagę miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Spółka wydaje ponad 15 000 szt. biletów elektronicznych, tym samym uzyskuje ważne informacje na temat
potoków pasażerskich z podziałem na linie, kursy, czas i miejsce, jak również wysokość przychodów i wysokość wymaganych refundacji od poszczególnych gmin.

7 marca 2014 roku Spółka podpisuje umowę z Firmą Solaris Bus & Coach z Bolechowa na dostawę autobusu miejskiego Solaris Urbino 10, spełniającego normy czystości spalin Euro VI. Pierwszy tego typu w Polsce 10 metrowy autobusy dostarczony został w sierpniu 2014 roku. W sierpniu br. rozpoczęto szereg prac remontowych. Zmodernizowano 50-metrowy odcinek niedrożnej kanalizacji deszczowej, poprzez wymianę starych, niedrożnych rur na nowoczesne rury z pcv. Dokonano wyburzenia starej rampy najazdowej do autobusów, ponadto przystąpiono do częściowej termomodernizacji dachu na budynku stacji obsługi.
Przebudowie uległ również parking dla samochodów osobowych znajdujący się przed budynkiem od ul.Lotniczej.