Zamek w Gołuchowie leży zaledwie 20 km od Ostrowa Wielkopolskiego, dzięki wykorzystaniu metod geofizycznych odkryto jego kolejne tajemnice.

Reporter PAP Michał Pisz z UW poinformował o kolejnych znaleziskach w rejonie gołuchowskiego Zamku. 
Archeolodzy okryli pozostałości zabudowy gospodarczej, przebieg dawnych ścieżek ogrodowych i zbiorników wodnych w parku w sąsiedztwie zamku w Gołuchowie. Kolejne części historii możemy poznać dzięki zastosowaniu metod geofizycznych. 

Obszar parku przy gołuchowskim Zamku do tej pory nigdy wcześniej nie był badany przez archeologów. 
– Obecnie nie są one widoczne na powierzchni ziemi. Znamy je dzięki opisom i ilustracjom archiwalnym z XVIII i XIX wieku – wyjaśnia PAP jeden z kierowników przedsięwzięcia, Michał Pisz z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

By nie uszkodzić unikalnych elementów przyrody parku zrezygnowano z wykopalisk i użyto metod nieinwazyjnych

– Dzięki precyzyjnym pomiarom wykryliśmy wiele konstrukcji zalegających w ziemi, nie niszcząc przy tym krajobrazu - dodaje Pisz. Badacze nakreślili też przebieg dawnych ścieżek ogrodowych i zasięg oczek wodnych - na przestrzeni kilkusetletnich dziejów zamku przylegający do budowli park zmieniał swój kształt.

Naukowcy działali w terenie dwukrotnie - wiosną i jesienią tego roku. Na badania Naukowcy otrzymali dofinansowanie od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach priorytetu Ochrona Zabytków Archeologicznych.

Przeprowadzone pomiary przyniosły wiele nowych informacji dotyczących posiadłości Izabeli Czartoryskiej w Gołuchowie.
Jednak przed nami jeszcze dalsza żmudna praca nad interpretacją otrzymanych wyników z dostępnymi informacjami z archiwów XIX–wiecznych – kończy Michał Pisz.

Wkrótce możemy się spodziewać więcej informacji na temat wyników badań na terenie gołuchowskiego kompleksu.