Około 120 tysięcy dokumentów, w tym mapy geodezyjne znajdujące się dotąd w powiatowych zasobach geodezyjnych w wersji klasycznej i analogowej zostanie przetworzonych do postaci cyfrowej. Cyfryzacja ma ułatwić obsługę także poprzez świadczenie e-usług. Na to zadanie powiat ostrowski pozyskał dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości ponad 4,5 mln złotych.

Projekt był przygotowywany przez Wydział Geodezji i Referat Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Starostwa Powiatowego. Cały wniosek na ,,Cyfryzację geodezyjnych rejestrów publicznych poprzez tworzenie oraz rozwijanie komputerowej bazy danych ewidencyjnych niezbędnych do świadczenia e-usług powiatu ostrowskiego’’ opiewa na kwotę ponad 5,4 mln zł, z czego 85 proc. tej sumy stanowi dofinansowanie ze środków unijnych. To trzecie pod względem wielkości dofinasowanie w Województwie Wielkopolskim- powiedział Sławomir Tyburcy kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych.

Pozyskane pieniądze zostaną przeznaczone na rozbudowę infrastruktury technicznej Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, umożliwiającej świadczenie elektronicznych usług publicznych na rzecz klientów zarówno indywidualnych jak i instytucjonalnych. Cyfryzacja stworzy także możliwość rozwoju e-usług. Zakres planowanych do wdrożenia e-usług obejmuje między innymi udostępnianie materiałów oraz danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK), obsługę zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, obsługę autoryzowanego dostępu do bazy danych PZGiK, obsługę wniosków o udostępnienie ujawnionych informacji i zmian z rejestru ewidencji gruntów i budynków dla komorników, obsługę wniosków rzeczoznawców majątkowych- powiedział Joanna Walczak, naczelnik Wydziału Geodezji.

Zadanie będzie polegało m.in. na przetworzeniu klasycznych map analogowych do postaci cyfrowej. Na realizację zadania zgodnie z harmonogramem projektu Powiat ma niespełna dwa lata, a zakres prac jest ogromny. Pracami zostaną objęte cztery gminy: Sieroszewice, Odolanów, Nowe Skalmierzyce oraz częściowo gmina Ostrów Wielkopolski, w skład których wchodzi aż 58 obrębów ewidencyjnych o powierzchni blisko 49 tys. hektarów stanowiących ponad 42 % powierzchni naszego powiatu. Do postaci cyfrowej zostanie przetworzonych, aż 44 tys. działek ewidencyjnych i około 40 tys. budynków. Digitalizacji  poddane zostanie 120 tys. dokumentów, które zostaną przetworzone do postaci cyfrowej- wyjaśnił Zbigniew Bukowski Geodeta Powiatowy.

Po zakończeniu projektu powiat ostrowski zostanie pokryty w 85 % cyfrową mapą ewidencyjną wraz z dokumentami przetworzonymi do formy elektronicznej. Oznaczać to będzie nie tylko łatwiejszy dostęp do zasobów, ale także otwarcie drogi do dalszych prac związanych z cyfryzacją całego zasobu interesantów.