Imprezą, które zorganizowane będą w 2017 roku dostały właśnie przyznane dofinansowania.

Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego miasta poprzez realizację przedsięwzięć artystycznych i społeczno- kulturalnych na terenie Ostrowa Wielkopolskiego związanych z tradycją i historią miasta lub upowszechnianiem muzyki, plastyki, teatru, fotografii, filmu, tańca (ze szczególnym uwzględnieniem działań dla dzieci i młodzieży).