Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w 2017 roku - II Tura

Na podstawie: § 4 ust.1 uchwały nr XII/138/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 września 2015 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski (Dz.Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r. poz. 5730) zmienionej Uchwałą nr XXXIII/389/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XII/138/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 września 2015 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski (Dz.Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2017 r. poz. 3830) Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w roku 2017 – II Tura.

Termin składania ofert upływa 10 lipca 2017 roku. W przypadku przesłania oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Oferty należy składać wyłącznie na drukach dołączonych do bieżącego ogłoszenia.
Treść ogłoszenia oraz wymagane załączniki: http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/bip/chapter_176909.asp?soid=2A8812EBED5541ADAA94A637A44AE82D