W Ostrowie na ulicy Raszkowskiej powstało jeszcze jedno przejście dla pieszych, wszystko z powodu dużego ruchu na tej właśnie ulicy.

Na ulicy Raszkowskiej panuje duży ruch, zwłaszcza w godzinach szczytu piesi często ,,lawirują" pomiędzy samochodami chcąc szybko przejść na drugą stronę. Dlatego na wysokości banku PKO powstało jeszcze jedno przejście, tak by ułatwić życie pieszym. Zanim namalowano tam zebrę sporo osób tamtędy przechodziło, doszło też do potrącenia. Ulica Raszkowska to jedna z najbardziej ruchliwych ulic w centrum Ostrowa, ze względu na znajdujące się tam sklepy panuje tam duży ruch pieszych, a kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność.