Błąkał się po jednej z wiosek. Jest trochę przestraszony, szczeka na obcych ludzi