Doświadczeni managerowie i kierownicy firm, zarówno tych mniejszych, jak i większych, wiedzą, co robić, gdy poszukiwany jest nowy kandydat.