Anna Karwot to czterdziestodziewięcioletnia członkini partii Kukiz 15, pochodząca z miejscowości Chodów. Anna Karwot przed rozpoczęciem pełnienia funkcji polityka, bardzo długo pracowała jako urzędniczka, prawnik, sekretarz, a także audyt.

Anna Karwot – wykształcenie


Anna Karwot może pochwalić się licznymi tytułami naukowymi oraz wieloma skończonymi studiami. Pierwszym kierunkiem, jakiego się podjęła, było zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Następnie zaczęła studiować również prawo na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Po tym, jak ukończyła obydwa kierunki, rozpoczęła studia podyplomowe z zarządzania, audytu i kontroli na Akademii Polonijnej, jednak mimo to przez wiele lat pracowała jako prawnik.


Kariera zawodowa Anny Karwot


W trakcie swojej kariery Karwot podejmowała się wielu stanowisk. Wśród najdłużej wykonywanych przez nią prac, znajduje się między innymi praca w samorządzie, należy bowiem jasno podkreślić, że Anna Karwot pracowała w samorządzie na różnych stanowiskach łącznie około 10 lat. Pierwszym stanowiskiem Karwot w samorządzie był urzędnik Regionalnej Izby Obrachunkowej. Po zdobyciu większego doświadczenia Anna Karwot została sekretarzem miasta Knurów. Jako sekretarz była odpowiedzialna między innymi za sprawne funkcjonowanie Urzędu Miasta, obsługę Kadr, a także kreowanie wizerunku miasta Knurów w mediach. Sprawdź: https://www.linkedin.com/in/anna-karwot-karwot-13aa3389/

Karwot od zawsze interesowała się polityką oraz administracją rządową. W 2011 roku otrzymała posadę szefa Zespołu Audytu Wewnętrznego w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim. Podczas swojej prawie siedmioletniej przygody z Zespołem Audytu Wewnętrznego Anna Karwot zaprojektowała system zarządzania ryzykiem w OUW, a także miała bardzo duży wpływ na wprowadzenie oraz rozwój projektu Biuletynu Informacji Publicznej.

W trakcie pracy dla Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Karwot współpracowała z wieloma prywatnymi firmami oraz przedsiębiorstwami zajmującymi się audytami.

Od 2020 roku do maja 2021 roku była Naczelnikiem Wydziału Planowania oraz Statystyki w Departamencie Warunków Pracy i szkolenia. W trakcie ponad rocznego obejmowania tego stanowiska pracy Karwot odpowiadała za koordynowanie kontroli zarządczej, a także między innymi za zastępowanie Dyrektora Departamentu Warunków Pracy i Szkolenia (więcej informacji). 

To, o czym nie można zapomnieć, mówiąc o Annie Karwot, to informacja o tym, że jest współzałożycielką, a teraz również prezesem Stowarzyszenia Forum Kobiet Ziemi Gliwickiej, którego głównym celem jest walka o równość oraz wsparcie kobiet aktywnych zawodowo.

Karwot bardzo angażuje się w sprawy małej społeczności, co widać w jej postępowaniu. Karwot była bowiem członkinią Rady Rozwoju Miasta w Knurowie, a następnie również przewodniczącą rady Fundatorów. Niewątpliwie miała duży wpływ na rozwój Knurowa oraz sąsiednich miejscowości.


Anna Karwot – kariera polityczna


W 2018 roku Anna Karwot brała udział w wyborach samorządowych, w których trakcie kandydowała do Sejmiku Województwa Śląskiego z ramienia partii Kukiz'15. Rok po tym wydarzeniu próbowała również swoich sił jako europosłanka Parlamentu Europejskiego, jednak również te wyboru nie okazały się dla niej owocne.

Od maja 2021 roku Karwot pracuje jako wewnętrzny audytor w Ministerstwie Klimatu i środowiska. Zadania wykonywane przez Karwot to między innymi stałe koordynowanie nadzoru nad organami i jednostkami podległymi ministrowi lub nadzorowanymi przez ministra (dowiedz się więcej).


Anna Karwot – umiejętności


Anna Karwot posługuje się trzema językami:

  • Językiem polskim
  • Językiem angielskim (na poziomie biegłym)
  • Językiem niemieckim (na poziomie biegłym).


Dzięki wieloletniemu doświadczeniu na stanowiskach administracyjnych Anna Karwot doskonale odnajduje się w potrzebach oraz zainteresowaniach społeczeństwa zamieszkującego określone regiony. W 2003 roku napisała egzamin w Ministerstwie Finansów, zakończony wynikiem pozytywnym, który potwierdza jej kwalifikacje audytora wewnętrznego. W latach od 2008 do 2011 uczęszczała również do placówki Stockholms universitet, gdzie szkoliła się w zakresie marketingu oraz zarządzania.