O uzyskanie bezpłatnej dotacji mogą ubiegać się mieszkańcy powiatu ostrowskiego, którzy chcą założyć pozarolniczą działalność gospodarczą.