Monit to oficjalne przedsądowe wezwanie do zapłaty pożyczkobiorcy, który nie uregulował w terminie rat zaciągniętego zobowiązania finansowego. Biorący pożyczkę otrzymuje monit od firmy pożyczkowej, jeżeli przekroczył termin spłaty min. o 7 dni.

Czym jest monit?

Monit jest oficjalnym przedsądowym przypomnieniem o konieczności uregulowania posiadanego zobowiązania finansowego, na przykład pożyczki na raty bez zaświadczeń. Wysyłają go instytucje z sektora pozabankowego, w których pożyczkobiorca nie spłacił zaciągniętej pożyczki w terminie. Może on go również otrzymać, jeżeli nie poinformował pożyczkodawcy o pojawieniu się trudności ze zwrotem pożyczonych środków.

Monit jest pierwszym środkiem używanym przez pożyczkodawcę w momencie opóźnienia ze spłatą pożyczki. Każda z instytucji pozabankowych może wysłać wezwanie do zapłaty w innym terminie od daty spłaty zobowiązania określonej w umowie. Zazwyczaj jednak monity są wysyłane między 7 a 30 dniem od przekroczenia daty uregulowania raty pożyczki.

Rodzaje monitów

Firma pożyczkowa może wysłać monit do dłużnika na kilka sposobów i w różnej formie. Pożyczkobiorca, który nie spłaca zobowiązania finansowego na czas, powinien liczyć się z kosztami, które będzie musiał pokryć, za otrzymane monity. Wyróżnia się kilka rodzajów monitów:

 • monit pisemny,
 • monit elektroniczny,
 • monit telefoniczny.

Monit pisemny jest najpopularniejszym rodzajem wezwania do zapłaty. Firmy pożyczkowe wysyłają go za pośrednictwem listu poleconego. Taka forma przyczynia się do większej pewności dostarczenia monitu. Monit pisemny jest wysyłany, jeżeli pożyczkobiorca zalega z płatnością już 30 dni po ostatecznym terminie spłaty raty. Za wezwanie do zapłaty koszt ponosi biorący pożyczkę. Monit pisemny to opłata w wysokości od 20 do 50 zł. Niektóre firmy pożyczkowe wysyłają do zadłużonego klienta przedstawiciela, który dostarcza im monit osobiście. Stawka za taką usługę wynosi wówczas 100 zł.

Monit elektroniczny to najtańszy i najszybszy sposób wezwania do zapłaty. Jest on wysyłany za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź wiadomości SMS. Koszt, który pożyczkobiorca będzie musiał ponieść za ten rodzaj monitu, wynosi ok. 5 zł.

Ostatni z rodzajów przedsądowych przypomnień to monit telefoniczny. Firma pożyczkowa kontaktuje się w ten sposób z klientem, jeżeli monit elektroniczny nie przyniósł oczekiwanych rezultatów. Za to połączenie telefoniczne pożyczkobiorca ponosi koszt w wysokości od 10 do 50 zł. Biorący pożyczkę ma obowiązek uregulowania opłaty również wtedy, gdy nie odbierze telefonu od konsultanta firmy pożyczkowej.

Jakie dane zawiera monit?

Monit, który wysyłany jest przez firmy pożyczkowe zalegającemu z płatnościami pożyczkobiorcy, powinien zawierać kilka niezbędnych elementów. Zaliczyć do nich można:

 • dane adresowe instytucji pozabankowej, w której klient zaciągnął pożyczkę,
 • dane adresowe pożyczkobiorcy,
 • wezwanie do zapłaty poparte przepisami prawnymi,
 • numer faktury do zapłaty,
 • kwotę zadłużenia,
 • ostateczny termin uregulowania zobowiązania finansowego,
 • numer konta bankowego, na które należy przelać zaległą kwotę,
 • ostrzeżenie mówiące o dalszym postępowaniu w przypadku nieuregulowania pożyczki.

Monit, który jest skierowany do osób prowadzących działalność gospodarczą, do spółek cywilnych i handlowych, może być wysłany także na adres domowy właściciela firmy bądź jego wspólnika.

Wezwanie do zapłaty poparte przepisami prawnymi powinno zostać sformułowane na przykład w następujący sposób: „Na podstawie art. 455 oraz art. 476 Kodeksu cywilnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 121) wzywamy do uregulowania należnej sumy zgodnie z poniższym zestawieniem…”. Przy kwocie zadłużenia nie należy umieszczać sumy równej wysokości naliczonych od zadłużenia odsetek.

Co powinien zrobić pożyczkobiorca, który otrzymał monit?

Otrzymanie przedsądowego wezwania do zapłaty powinno być dla pożyczkobiorcy jednoznaczne z jak najszybszym uregulowaniem zobowiązań finansowych. Zwlekanie ze spłaceniem długów doprowadzi do konieczności uregulowania kolejnych opłat oraz innych konsekwencji niespłacenia pożyczki. Firma pożyczkowa może rozpocząć naliczanie karnych odsetek od zwłoki spłaty zadłużenia.

Jeżeli biorący pożyczkę nie stosuje się do wezwań, sprawa może zostać skierowana do firmy windykacyjnej. Ostateczną opcją egzekwowania długu jest skierowanie sprawy na drogę sądową. Jeśli sąd przychyli się do argumentów pożyczkodawcy, wraz ze wszystkimi kosztami, egzekucji długów finansowych dokona komornik.

Pożyczkobiorca powinien zatem nie dopuszczać do sytuacji, w których otrzyma wezwania do zapłaty. Zaciągnięcie pożyczki, choćby na niską kwotę, jest jednoznaczne z koniecznością jej uregulowania. Jeśli nie może on spłacić jej na czas, wiele firm pożyczkowych proponuje opcję przedłużenia spłaty pożyczki. W niektórych przypadkach warto z niej skorzystać.