Postęp technologiczny i postępująca cyfryzacja to z jednej strony powód do zadowolenia z postępu, ale z drugiej strony budzi to nasze obawy.