Windykacja miękka to zespół czynności, których celem jest zmotywowanie dłużnika do uregulowania zobowiązania. W jakich okolicznościach dochodzi do miękkiej windykacji? Na czym polega i czym może skutkować? Podpowiadamy.

Kilka tygodni temu Adam wziął szybką pożyczkę pozabankową. Pozyskane w ten sposób środki przeznaczył na kosztowną naprawę samochodu. Mężczyzna planował, że zwróci pieniądze z kwartalnej premii, którą wypłaci pracodawca. Niestety, z powodu splotu różnych, niezależnych od niego okoliczności, przelew istotnie się opóźnia.

Pożyczkodawca (nie) będzie czekał

Jeśli mężczyzna nie spłacił pożyczki na czas, może się spodziewać, że w ciągu najbliższego czasu pożyczkodawca „przypomni sobie” o jego zadłużeniu. Aby wyegzekwować zwrot środków, rozpocznie działania z zakresu windykacji miękkiej. Czym jest windykacja miękka?

Co to jest windykacja miękka?

Windykacja miękka to łagodna forma egzekwowania należności. Stosując windykację miękką, wierzyciel dąży do pokojowego, ugodowego załatwienia sprawy przy pomocy obowiązujących środków prawnych, jednak bez udziału sądu. Głównym celem windykacji miękkiej jest więc wypracowanie dogodnych dla obu stron warunków spłaty i uniknięcie twardych działań angażujących sąd. Te są bowiem nie tylko stresujące, ale również kosztowne – zwłaszcza dla dłużnika.

 

Narzędzia miękkiej windykacji

Najpopularniejsze i najczęściej stosowane działania z zakresu windykacji miękkiej to:

  • wysyłanie dłużnikowi monitów – SMS-owych, mailowych i listownych przypomnień o długu i konieczności jego uregulowania. Wysyłka monitów jest zazwyczaj pierwszym krokiem, jaki wykonuje wierzyciel, kiedy dłużnik zwleka z zapłatą;
  • windykacja telefoniczna. Wielu wierzycieli stosuje także windykację telefoniczną. Realizujący rozmowę telefoniczną windykator próbuje doprowadzić do wypracowania dogodnego dla obu stron porozumienia;
  • przeprowadzenie wywiadu gospodarczego – zdobywanie informacji o dłużniku, przydatnych w procesie windykowania należności;
  • wysyłanie dłużnikowi wezwania do zapłaty, także tych z ostrzeżeniem o zamiarze wpisania dłużnika do Rejestru Dłużników prowadzonego przez wybrane Biuro Informacji Gospodarczej (BIG). Biorąc pod uwagę fakt, że konsekwencje figurowania na czarnej liście BIG mogą być naprawdę dotkliwe, aby ich uniknąć, wielu dłużników decyduje się zwrócić środki właśnie na tym etapie. Dotyczy to zwłaszcza tych, którzy nie uregulowali zobowiązania nie ze względu na brak środków, lecz z innych powodów;
  • wpisanie danych dłużnika do Rejestru Dłużników prowadzonego przez Biuro Informacji Gospodarczej i powiadomienie dłużnika o tym wpisie w wiadomości listowej, mailowej bądź SMS-owej (usługę taką można zamówić w BIG InfoMonitor);
  • przekazanie sprawy zewnętrznej firmie windykacyjnej.

Jakie konsekwencje może mieć wpis na czarną listę BIG?

Rejestry dłużników prowadzone przez Biura Informacji Gospodarczej to bazy zawierające negatywne informacje gospodarcze – dane o zadłużeniu osób fizycznych i przedsiębiorstw wraz ze szczegółami – kwotami długów, danymi wierzycieli (jeśli nie są zastrzeżone) i tytułami. Takie rejestry są cennym źródłem informacji dla banków, firm pożyczkowych, ubezpieczycieli, operatorów telefonii komórkowej oraz przedsiębiorców. Zaglądając do baz BIG, takie podmioty znacząco ograniczają swoje ryzyko towarzyszące zawarciu umowy gospodarczej. Jeśli na skutek weryfikacji w bazie BIG okaże się, że wnioskujący o kredyt (pożyczkę, leasing, abonament telefoniczny etc.) jest dłużnikiem, instytucja może zrezygnować z zawarcia umowy lub wprowadzić do niej zapisy, które ochronią jej interesy. Obecność na czarnej liście BIG może więc znacząco skomplikować codzienność dłużnika.

 

Kiedy wierzyciel rozpocznie windykacją miękką?

Prawo nie definiuje momentu, w którym wierzyciel powinien rozpocząć windykację miękką. Wszystko zależy tu przede wszystkim od wewnętrznej polityki pożyczkodawcy (i każdej innej instytucji). Jak pokazuje praktyka wielu firm, im wcześniej rozpocznie się działania windykacyjne, tym większe prawdopodobieństwo odzyskania należności.  Do działań z zakresu windykacji miękkiej dochodzi więc zazwyczaj po upływie 7-10 dni od momentu wymagalności zobowiązania