Gromadzenie się ludzi wokół określonych tematów może przybierać różne formy. Klasyczne czasopismo może stanowić doskonałą alternatywę dla przestrzeni wirtualnej.