Polskie przepisy mówią, że przedsiębiorca wciąż nie może odliczać całości podatku VAT od paliwa, które zakupił do firmowego samochodu, ale może odliczyć cały podatek, jeśli paliwo nabędzie... za granicą.

Wszyscy wiedzą, że nasze przepisy podatkowe od lat są tak skonstruowane, żeby maksymalnie utrudnić przedsiębiorcom możliwość odliczania podatku VAT od paliwa nabywanego do firmowych samochodów osobowych. W rezultacie, w zdecydowanej większości przypadków, przedsiębiorcy nie mogą odliczać w całości podatku VAT od paliwa.

Po wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 2008 r. polski rząd musiał jednak umożliwić dokonywanie takich odliczeń, ale latami odsuwał od siebie ten obowiązek. Ostatecznie uzyskaliśmy możliwość odliczania VAT-u od paliwa, ale... dopiero od lipca 2015 r. i tylko częściowo.  Od tego czasu firmy mogą odliczać tylko  50% kwoty podatku VAT widniejącej na fakturze.

U wszystkich naszych unijnych sąsiadów, czyli  w Niemczech, w Czechach, na Litwie i na Słowacji firmy mogą odliczać VAT od paliwa bez żadnych ograniczeń.  Co więcej, prawo do pełnego odliczenia VAT-u dotyczy tam nie tylko firm miejscowych,  ale również... firm polskich.

Każdy polski przedsiębiorca, który tankuje paliwo do firmowego auta w innym kraju Unii, ma prawo odliczyć podatek VAT od jego zakupu na zasadach obowiązujących w tym kraju. Jeśli więc tankujemy paliwo w Czechach, to w zakresie odliczenia podatku VAT obowiązują nas przepisy czeskie. A te umożliwiają pełne i nieograniczone odliczenie podatku VAT od paliwa. Podobnie jak przepisy słowackie, litewskie i niemieckie...

 

Jak odzyskać VAT od paliwa?

Podatek VAT widniejący na zagranicznej fakturze za paliwo zwraca nam urząd skarbowy właściwy dla kraju zakupu. Jeśli zatem nabyliśmy paliwo w Niemczech, to zwrot otrzymamy z niemieckiego urzędu skarbowego.

O zwrot podatku należy wnioskować na specjalnym formularzu VAT-REF, który należy złożyć do zagranicznego urzędu za pośrednictwem polskiego urzędu skarbowego. Taki wniosek można złożyć tylko w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu e-Deklaracje.

Do wniosku należy załączyć dowody poniesionych wydatków na paliwo. W wielu krajach wystarczającym dowodem jest zwykły paragon fiskalny. Do takich krajów należą:

  • Czechy

  • Słowacja

  • Litwa

  • Węgry