Provident Polska S.A.,profit Credit Polska S.A.,Vivus Finance sp.z o.o.., Zaplo sp.z o.o., Takto Finanse sp. z o.o., Polcredit sp. z o.o., Kuki pl., kto za nimi stoi i jak sądownie dochodzić swoich praw.

Na rynku polskim działa wiele para banków, a ich klientami są często osoby, które nie mogą uzyskać pożyczek z uwagi na złą historię kredytową ujawnioną w bik i innych rejestrach. Pożyczkobiorcy z uwagi na niemożliwość uzyskania pożyczek w bankach wybierają parabanki i godzą się na wszystkie dla nich niekorzystne zapisy. To, że na takie postanowienia umów się zgodzili nie oznacza, że nie mogą żądać ich unieważnienia przez sąd, ale o tym niżej w artykule.
Prześledźmy na przykładzie zaledwie kilku firm , gdzie pieniądze od pożyczkobiorców trafiają , do jakich właścicieli firm i czy polskich.
-Provident Polska S.A. - jedyny akcjonariusz IPF International Limited ,
-Profi Credit Polska S.A. -jedyny akcjonariusz Profireal Group SE,
-Vivus Finance sp. z o.o. - jedyny udziałowiec AS 4Finance,
-Zaplo sp. z o.o. - jedyny udziałowiec 4Finance Holding S.A.
-Takto Finanse sp. z o.o. - jedyny udziałowiec Ultimo S.A., którego jedynym akcjonariuszem jest B2Kapital Holding S.A.R.L,
-Kuki pl-nazwa, pod którą są reklamowane usługi, pożyczkodawcą jest Ducatos sp.z o.o., której to jedynym wspólnikiem jest Panamerican Limited, a pośrednikiem jest Fincapital sp.z o.o. w której to jedynym wspólnikiem jest Sia Fincap,
-Polcredit sp. z o.o.- większość posiada dwóch udziałowców Akciju Sabiedriba”Lateko Lizings oraz Ahmetovs Aleksandrs.
Dane zostały uzyskane z Krajowego Rejestru Sądowego, z którego wynika, że są to osoby prawne lub fizyczne z poza Polski, ponieważ brak nr rejestru sądowego, który prowadzony jest dla spółek rejestrowanych w Polsce oraz w przypadku osób fizycznych brak jest nr pesel.
Zaciągane pożyczki w w/w firmach i innych niewymienionych w niniejszym artykule, charakteryzują się bardzo wysokim oprocentowaniem przekraczającym 800 % oraz w stosunku do niektórych z wymienionych firm wysokimi opłatami dodatkowymi jak opłatą przygotowawczą, opłatą prowizyjną i innymi opłatami różnie nazywanymi, a także wysokim ubezpieczeniem.
Powstaje pytanie, czy pożyczkobiorca podpisując umowę na bardzo niekorzystnych dla siebie warunkach musi ją wykonywać? Odpowiedź jest jednoznaczna nie musi, a umowę może poddać kontroli sądowej w zakresie ustalenia czy zapisy umowy nie są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i nie stanowią klauzul niedozwolonych-abuzywnych. Sądy coraz częściej ingerują w umowy i stają po stronie pożyczkobiorców.
Jeżeli masz problem to skontaktuj się z nami,(604 429 571) a powołując się na nasz artykuł dokonamy bezpłatnej analizy twojej umowy.