Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie notowanych jest ponad 430 spółek akcyjnych, dlatego wybór walorów dla graczy giełdowych jest szeroki.

Celem gracza może być albo kupienie akcji dla zysku wynikającego z dywidendy, czyli od tzw. spółek dywidendowych wypłacających regularnie zysk spółki dzielony na akcjonariuszy albo kupienie akcji taniej, aby sprzedać je drożej. Pytanie tylko, jak wybrać akcje do zakupu, aby zrealizować swoje cele inwestycyjne?

Miej na uwadze ryzyko

Nie można inwestować na giełdzie bez ponoszenia jakiegokolwiek ryzyka. Nie ma pewnych inwestycji i akcji, które na pewno przyniosą zyski w dłuższym lub krótszym czasookresie. Każda inwestycja giełdowa nacechowana jest ryzykiem straty części lub całości kapitału inwestycyjnego. Zadaniem gracza jest takie wyselekcjonowanie akcji lub grupy akcji, które przyniosą zyski, a prognozy dla nich są jak najlepsze. Nie ma pewnego sposobu na przewidzenie trendów na rynku giełdowym. Nie wiemy, jak zachowają się teraz i w przyszłości inni inwestorzy, którzy przez swoje działania realnie kształtują ceny akcji danych spółek. Jest tyle czynników wpływających na kursy akcyjne, że trudno je wziąć wszystkie pod uwagę przy prognozowaniu kursów, nawet przy użyciu zaawansowanych modeli ekonometrycznych.

Nie ma pewnego sposobu, który pozwoliłby wyznaczyć akcje, na których na pewno zarobimy - w przyjętej perspektywie inwestycyjnej.

Kupić tanio, sprzedać drożej

Wydaje się to oczywiste, że najkorzystniej będzie graczowi kupić akcje w dołku cenowym i sprzedać je wówczas, gdy wyceniane będą wysoko. Natomiast jak określić, czy dana akcja jest tania? Trzeba wiedzieć, jaka jest jej realna wartość, aby powiedzieć, czy akcja jest niedoszacowana przy przewartościowana. Sam kurs nie powie nam, czy akcje są tanie, ale można to stwierdzić, porównując aktualny kurs akcji z jej wartością księgową. Wartość księgowa akcji nazywana w skrócie WK to wartość części firmy, jakiej odpowiada 1 akcja. Jeśli więc firma warta jest powiedzmy 1 mln zł i wypuszcza w ramach emisji 10 000 akcji, to Wartość Księgowa (WK) wyniesie 1 mln zł/ 10 000 akcji, czyli po 100 zł na akcję.  Jeśli na rynku akcja jest wyceniana w takim przypadku na 70 zł, to będzie tania. Warto ją kupić, ponieważ istnieją realne szanse na wzrost kursu w dłuższym terminie. Natomiast, gdy na giełdzie akcja ta kosztuje powiedzmy 200 zł, oznacza to, że jest przewartościowana i prędzej czy później nastąpi korekta jej wartości.

Zadbaj o dywersyfikację

Jeśli wiemy już, jak rozpoznać tanie akcje, to powinniśmy jeszcze zadbać o dywersyfikację swojego portfela inwestycyjnego. Dywersyfikacja oznacza zróżnicowanie, czyli inwestowanie pieniędzy w różnego rodzaju akcje. To ważne, aby w portfelu mieć więcej niż 3 rodzaje akcji spółek giełdowych. W zależności od kwoty, jaką dysponujemy na inwestycje, powinno być ich mniej lub więcej, minimum 10 proc. kapitału na każdą z akcji.

Polecane: www.xtb.com/pl/najlepszy-broker-forex-kb

Przyjmuje się, że im większe zróżnicowanie portfela inwestora, tym mniejsze ryzyko start, ale i mniejszy zysk. Z drugiej strony, jeśli jedna spółka nagle zacznie tracić na wartości, nasz kapitał chroniony będzie przez akcje spółek z innych branż. To dobry balans pomiędzy zyskiem a ryzykiem, nierozerwalnie związanym z inwestycjami giełdowymi.

Jak wytypować odpowiednie spółki?

Na giełdzie mamy szerokie możliwości wyboru akcji spółek, w które chcemy zainwestować. Zdecydowana większość graczy nie kupuje akcji wszystkich spółek notowanych na giełdzie. Jest to nieekonomiczne i logicznie nieuzasadnione, dlatego gracz powinien wiedzieć, jak dokonać selekcji akcji i wybrać te, które będą dla niego szansą na realny zarobek. Najlepiej wyselekcjonować kilkanaście lub co najwyżej kilkadziesiąt potencjalnie dobrze rokujących firm i w obrębie ich grupy dokonać szczegółowej analizy danych, w poszukiwaniu przesłanek uzasadniających ich zakup. Trzeba sprawdzić historyczne wykresy kursów, wybrać te spółki, które są obecnie tanie na podstawie ich wartości księgowej, a następnie dokonać analizy technicznej lub fundamentalnej, aby wytypować najlepsze okazje, w które zainwestujemy część swojego kapitału. Analiza fundamentalna opiera się o wiedzę na temat spółki, a analiza techniczna czerpie informacje z wykresów.

Sprawdź także: Ranking Forex 2019