Największa pula środków unijnych w budżecie Wielkopolski przeznaczona zostanie na wsparcie dla przedsiębiorstw. O tym na które działania można będzie składać wnioski i jakie obszary będą preferowane w szczególności rozmawiano podczas spotkania współorganizowanego przez Starostę Ostrowskiego z przedsiębiorcami.