Znowelizowane ustawy o PIT i CIT podwyższają limit jednorazowej amortyzacji do poziomu 100 tys. zł. Ustawa może działać wstecz.

O planach podwyższenia limitu jednorazowej amortyzacji do 100 tys. zł mówiło się już od jakiegoś czasu.  Nowe przepisy już są opublikowane w Dzienniku Ustaw i wchodzą w życie już 12 sierpnia.

Ustawa przewiduje zwiększenie limitu jednorazowej amortyzacji z dotychczasowej kwoty 3,5 tys. zł do poziomu100 tys. zł. Mogą z tych przepisów korzystać zarówno spółki prawa handlowego, jak i osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą.

Nowe przepisy przewidują, że każdy przedsiębiorca może dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości środków trwałych do kwoty 100 tys. zł, ale pod warunkiem, że:

- początkowa wartość jednego środka trwałego wynosi co najmniej 10 tys. zł lub

- łączna wartość początkowa co najmniej dwóch środków trwałych wynosi co najmniej 10 tys. zł, a wartość początkowa każdego z nich przekracza 3,5 tys. zł.

Nowa ustawa przewiduje też działanie  wstecz tych przepisów. Zakłada bowiem, że nowe zasady można będzie stosować do tych środków trwałych, które zostały nabyte od 1 stycznia 2017 roku. Przedsiębiorcy będą mogli zatem skorzystać z wyższego limitu w odniesieniu do środków trwałych nabytych nawet 7 miesięcy przed wejściem przepisów w życie.

A jeśli przedsiębiorca nie spełni warunków?

Zawarte w ustawie warunki, które uprawniają do skorzystania z podwyższonego limitu, skłaniają do zadania pytania, co z pozostałymi przedsiębiorcami, którzy nie spełniają tych kryteriów. Bo choć te warunki nie są specjalnie wygórowane, to jednak może się zdarzyć, zwłaszcza w przypadku najmniejszych przedsiębiorców, że  w ciągu roku kupią tylko dwa składniki majątku o wartości np. 4,5 tys. zł każdy. Wtedy ustawowy warunek do skorzystania z podwyższonego limitu nie zostanie spełniony.

Odpowiedzią na potrzeby takich przedsiębiorców jest inna nowelizacja, która  przewiduje z kolei podwyższenie standardowego, istniejącego już od wielu lat limitu jednorazowej amortyzacji. Ten limit nie był zmieniany od 17. lat i obecnie wynosi 3,5 tys. zł. Nowe przepisy podwyższają tę kwotę do 5 tys. zł. Przepisy, o których mowa, różnią się od tych wcześniej opisywanych tym, że nie nakładają na przedsiębiorcę żadnych dodatkowych warunków uprawniających do ich wykorzystania. Jednorazowej amortyzacji będzie podlegał każdy pojedynczy zakup środka trwałego o wartości do 5 tys. zł, niezależnie od łącznej wartości amortyzowanych w danym roku składników majątku.

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, przepisy które zwiększają limit jednorazowej amortyzacji do 5 tys. zł wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku. Zatem ta część przedsiębiorców, która nie spełnia warunków do objęcia limitem 100 tys. zł, będzie musiała uzbroić się w cierpliwość i poczekać na zmiany jeszcze pięć miesięcy.