Od 06.03.2017 do 31.03.2017 roku będzie trwał nabór do projektu Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości pt „Przedsiębiorczość i kwalifikacje sposobem na kryzys zawodowy w południowej Wielkopolsce”, Działanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych WRPO.