Ministerstwo Finansów chce całkowicie zlikwidować podatek PIT i CIT, a ich miejsce wprowadzić trzy osobne kategorie podatków. Teraz opodatkowanie dochodów regulują dwa akty prawne: Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli PIT oraz ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych CIT.