Każdy przedsiębiorca na pewnym etapie swojej działalności zastanawia się nad tym, który typ leasingu w jego przypadku będzie działał zdecydowanie najkorzystniej, uwzględniając przy tym przede wszystkim przesłanki podatkowe i księgowe. Niezależnie jednak od typu leasingu, jest to niezwykle korzystna forma finansowania, stosowana coraz częściej w polskich firmach, przede wszystkim ze względu na możliwość odliczania podatku VAT od bieżącej działalności.

Leasing a podatek VAT

Ze względu na możliwość korzystania z różnych form leasingu, istnieją rożne sposoby odliczania podatku VAT, dlatego też przed podjęciem ostatecznej decyzji o skorzystaniu z tej formy finansowania, warto zorientować się, która forma w przypadku danej firmy przyniesie najwięcej korzyści. Takich obliczeń szybko i wygodnie można dokonać przy wykorzystaniu specjalnie opracowanego kalkulatora, ze strony SimplyLease. Wystarczy wprowadzić w odpowiednie pola podstawowe założenia (wysokość udziału własnego oraz ilość rat), a kalkulator w ciągu zaledwie kliku sekund na ich podstawie oblicza wysokość miesięcznej raty.

Różne formy leasingu a VAT

Najczęściej wykorzystywaną formą finansowania w polskich przedsiębiorstwach jest leasing operacyjny oraz finansowy. Obie formy są między sobą dość zróżnicowane, i to nie tylko mając na względzie przepisy ustawy VAT. Przepisy pozwalają na traktowanie umowy leasingowej w kontekście podatku VAT jako świadczenie usług bądź dostawę towarów co oznacza, że przy zawieraniu umowy następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarem na leasingobiorcę. W przypadku leasingu finansowego umowa traktowana jest jak forma dostawy towaru, a przy leasingu operacyjnym jako świadczenie usług.

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że w przypadku korzystania z leasingu operacyjnego przedsiębiorca nie jest zobowiązany do płacenia podatku VAT w całości na początku obowiązywania umowy leasingowej. Sytuacja zupełnie inaczej przedstawia się w przypadku leasingu finansowego, w przypadku którego przepisy mówią wyraźnie o tym, że całość podatku VAT musi być uiszczona już przy pierwszej racie leasingu.

Rata leasingowa a VAT

W przypadku przedsiębiorców, u których występuje nadwyżka VAT-u, najkorzystniejszym rozwiązaniem jest korzystanie z leasingu finansowego. W tym przypadku już w pierwszej racie można zapłacić całość podatku VAT, liczoną od wartości leasingowego przedmiotu. Dzięki temu podatek VAT nie będzie doliczany do comiesięcznych rat leasingowych.

W przypadku przedsiębiorców posiadających znaczącą ilość wolnej gotówki, korzystnym rozwiązaniem będzie skorzystanie z leasingu operacyjnego. Podatek VAT zostaje rozłożony w tym przypadku po równo na wszystkie raty. W przypadku przedsiębiorców korzystających z usług SipmplyLease istnieje możliwość rozłożenia płatności podatku VAT na 36 korzystnych, i dość łatwych do spłaty rat.

SimplyLease – finansowanie dla Twojej firmy

Polskie firmy coraz chętniej korzystają z leasingu, przede wszystkim ze względu na możliwość odliczania podatku VAT czy wpisywania opłat leasingowych w koszty uzyskania przychodu. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z leasingu operacyjnego bądź finansowego. W przypadku tego ostatniego istnieje możliwość wykupu leasingowanego przedmiotu i to przy niewielkiej kwocie (często jest to zaledwie 1% wartości leasingowanego sprzętu).

O zastosowaniu wybranej formy leasingu musi zdecydować przedsiębiorca, wybierając najkorzystniejszą dla swojej firmy opcję. Leasing finansowy i operacyjny różnią się od siebie pod wieloma względami, między innymi podejściem do leasingowanego przedmiotu. Jednak w obu przypadkach jest on uwzględniany w majątku leasingobiorcy.

https://new.siemens.com/pl/pl/produkty/finansowanie.html