Można dostać nawet 400 tys. zł na wdrożenie aplikacji, usługi czy technologii w ramach programu „Bon na innowacje” działającego w ramach szerszego programu „Inteligentny Rozwój”. Właśnie trwa nabór do tego programu.

Polska gospodarka pnie się w górę w światowych rankingach innowacyjności. W ostatnim rankingu Bloomberga awansowaliśmy o jedną pozycję, na 22. miejsce. I właśnie dla innowacyjnych firm przeznaczone są środki unijne w ramach tzw. bonu na innowacje.

Innowacja to nic innego jak wdrożenie nowego lub wyraźnie udoskonalonego produktu. - Przedsiębiorca, który nie wprowadza innowacji, nieuchronnie starzeje się i podupada - twierdzi P.F. Drucker, jeden z najwybitniejszych ekspertów zarządzania w korporacjach.

Program „Inteligentny rozwój” zakłada wsparcie projektów, których celem jest opracowanie we współpracy z jednostkami naukowymi nowego lub ulepszonego produktu. W tym celu można dostać dofinansowanie w granicach 60 – 400 tys. zł.  

Wsparcie może wynosić do 85 proc. kosztów kwalifikowanych. Ich główna część musi dotyczyć innowacji technologicznej.

Pula środków dla innowacyjnych firm to w sumie 65 mln zł. Ubiegać o dotacje mogą się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, działający w Polsce. Wnioski można składać do 8 lutego 2018 roku. Formularz zgłoszeniowy można przesłać drogą elektroniczną przez stronę Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.