W 2020 r. ma ruszyć w Polsce sieć telekomunikacyjna piątej generacji, czyli sieć 5G. Taki plan zapisano w dokumencie „Strategia 5G dla Polski”. Do 2025 r sieć powinna objąć wszystkie miasta i główne szlaki transportowe.

Najpierw zostanie wybrane jedno duże miasto, w którym sieć 5G będzie funkcjonowała na zasadach komercyjnych. Jeszcze w tym roku mają odbyć się pierwsze jej testy.

Czym jest sieć 5G
5G jest nowym standardem przekazywania danych. Ma wyższą przepustowość niż stosowane do tej pory rozwiązania 4G. Ma sprawić, że komunikacja między urządzeniami będzie niezawodna i pomoże w popularyzacji koncepcji tzw. internetu rzeczy.
"Sieć 5G dostępna od 2020 r. umożliwi powstanie nowych innowacyjnych usług, które przekształcą takie sektory jak produkcja, energia, przemysł samochodowy i zdrowie, wprowadzając je w erę internetu rzeczy. Aby wszyscy konsumenci i przedsiębiorstwa w Europie mogli czerpać korzyści z gigabitowego społeczeństwa należy zniwelować różnice pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi oraz występującymi różnicami w rozwoju cyfrowym i technologicznym w krajach UE” - napisano w dokumencie.
Sieć 5G będzie funkcjonowała na częstotliwości z pasma 700 MHz, które zostaną rozdysponowane w 2020 r, a zakresy 3,4-3,8 GHz i powyżej 26 GHz rok później.

Sieć 5G - plany
Jeszcze w tym roku mają zostać wprowadzone do porządku prawnego definicje pojęć, które będą związane z infrastrukturą techniczną sieci 5G i uznać tę infrastrukturę za „kluczową dla polskiej gospodarki i społeczeństwa”. Zamierza też przeanalizować istniejące rozwiązania prawne i sprawdzić, czy są one przystosowane do potrzeb sieci 5G.
Ma też zostać usprawnić proces inwestycyjny związany z budową sieci 5G zarówno dla inwestorów jak i dla administracji publicznej, w tym m.in. w tym roku ma być rozszerzony dostęp do nieruchomości i infrastruktury technicznej oraz znieść zakazy dla infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
Strategia wprowadzania sieci 5G zakłada również „właściwe dopasowanie” dopuszczalnych limitów pola elektromagnetycznego obowiązujących w Polsce.
„Obecny bardzo niski limit emisji pola elektromagnetycznego zmusza operatorów do budowy sieci w sposób niezoptymalizowany, co powoduje wzrost nakładów inwestycyjnych. Zmniejsza to możliwości rozwoju, aby osiągnąć jak najszerszy zasięg nowoczesnych usług, wspierając w ten sposób cele agendy cyfrowej” – napisano w komunikacie.