Z badań OECD wynika, że przeciętnemu polskiemu urzędnikowi potrzebna jest prawie godzina na to, żeby od chwili przyjścia do pracy w ogóle ją rozpoczął, podczas gdy w prywatnej firmie potrzebny na to jest niespełna kwadrans.