Audyt energetyczny to proces, w ramach którego dokonuje się szczegółowej analizy zużycia energii w budynkach lub przedsiębiorstwach. Celem tego procesu jest zidentyfikowanie sposobów poprawy efektywności energetycznej i zmniejszenia kosztów związanych z jej zużyciem. Audyt może być przeprowadzony zarówno dla budynków mieszkalnych, jak i komercyjnych.