Od 1 grudnia jest dostępne bezpłatne narzędzie pomiaru szybkości i jakości dostępu do internetu dla wszystkich użytkowników – poinformował Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). Wynikami tych pomiarów można będzie się posłużyć podczas ewentualnych reklamacji u operatora, gdyż to narzędzie ma certyfikat UKE.