Małe firmy, od których ZUS zażądał zapłaty składek sprzed 2016 r., chcą się zjednoczyć, żeby walczyć z niekorzystną dla nich interpretacją przepisów.