W 1990 została ustalona konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy, w której termin określający substancję chemiczną jest definiowany jako mieszanina pierwiastków i związków chemicznych, zarówno tych naturalnych oraz syntetycznych, uzyskanych w procesie produkcyjnym.

Niebezpieczne substancje chemiczne są klasyfikowane według poziomu stwarzanego przez nie zagrożenia, nie tylko zdrowotnego, ale również fizycznego. Ze względu na to powstały specjalnie zaprojektowane chemia piktogramy, których zadaniem jest informowanie o niebezpieczeństwie. Istnieje wiele zagrożeń związanych z narażeniem na substancje chemiczne. Trzeba szczególnie uważać na pestycydy, które pomagają w uprawie roślin, przyspieszając ich wzrost, jednak dla ludzi się szkodliwe. Chemikalia posiadają wiele niepożądanych działań, jak chociażby zagrożenia dla zdrowia (np. działanie rakotwórcze), mogą również powodować zagrożenia fizyczne, ponieważ substancje chemiczne są łatwopalne. Niektóre ze środków mogą powodować bezpośrednie zagrożenie dla środowiska, ze względu na swoją toksyczność. Dlatego tak ważne są oznaczenia chemiczne, które informują o możliwych zagrożeniach. Jeśli chodzi o piktogramy chemia jest branżą, która wykorzystuje je najczęściej.

Co to są piktogramy, czyli dlaczego stosuje się tego typu oznaczenia?

Na przestrzeni lat opracowano wiele zasad BHP, które dotyczą bezpieczeństwa chemicznego. Pracownicy, którzy każdego dnia są narażeni na bezpośrednie działanie środków chemicznych, powinni mieć zapewnione dodatkowe zabezpieczenie w postaci piktogramów, które mają informować o możliwych zagrożeniach. Dzięki ciągłym badaniom sprawdzany jest wpływ chemikaliów na środowisko oraz stale opracowywane są odpowiednie zabezpieczenia dla pracowników, którzy mają kontakt z tego typu substancjami.

W trosce o zdrowie ludzi oraz o środowisko, powstał specjalnie zaprojektowany system symboli znany jako GHS. Każde oznaczenie, czyli piktogram chemiczny jest teraz usystematyzowane, więc na całym świecie dany symbol będzie oznaczał to samo. Dzięki ujednoliceniu zasad informowania o możliwych zagrożeniach, które mogą powodować chemikalia, powstały odpowiednie znaki na środkach chemicznych oraz kontenerach zawierających niebezpieczne substancje. Piktogramy chemiczne nowe w BHP nie są i większość osób powinna orientować się co oznaczają, jednak warto od czasu do czasu sobie przypomnieć takie informacje.

Znaki chemiczne, czyli jak wyglądają piktogramy.

Nie każdy wie jak wyglądają piktogramy chemiczne na produktach. Są one stosowane głównie w calu zapewnienia bezpieczeństwa podczas ich stosowania. Dzięki temu konsument będzie potrafił odczytać z jakimi potencjalnymi zagrożeniami może się zetknąć. Oznakowanie substancji chemicznych piktogramy powinno zawierać, więc należy ich szukać bezpośrednio na produkcie. Każdy z piktogramów w bardzo intuicyjny sposób ma pokazywać zagrożenie. Na przykład na butelkach z aerozolami znajdzie się obrazek z płomieniem, który ostrzega o tym, że produkt zawiera substancję łatwopalną. Inne piktogramy chemiczne przykłady to oznaczenie dla zagrożeń fizykochemicznych, które posiadają kształt kwadratu z czerwona ramką, ustawione na wierzchołku. Piktogramy chemiczne z opisem są dużo łatwiejsze w interpretacji, więc nie powinno być problemu z ich prawidłowym odczytaniem.

Co prawda najwięcej piktogramów jest umieszczanych w zakładach oraz na budynkach, ponieważ tego wymagają obowiązujące przepisy prawne. Jednak na produktach codziennego użytku również można je znaleźć. Piktogramy chemiczne znaczenie posiadają różne, dlatego jeśli nie wiemy co oznacza dany symbol, warto sprawdzić takie informacje jeszcze przed użyciem produktu. Zadaniem tych oznaczeń jest ostrzeżenie o zachowaniu szczególnej ostrożności, ponieważ w skład danego wyrobu mogą wchodzić substancje niebezpieczne dla zdrowia.

Zobacz piktogramy chemiczne clp https://www.sklep.techemznaki.pl/piktogramy-chemiczne

Jakie piktogramy najczęściej występują na opakowaniach chemikaliów?

Na każdym opakowaniu zawierającym substancje chemiczne, powinna znaleźć się również informacja o ich szkodliwości, dlatego warto przyglądać się symbolom nadrukowanym na etykietę produktu. Często pojawia się symbol ognia oznaczający łatwopalność. Z kolei piktogramy chemiczne wykrzyknik również trzeba zwrócić szczególną uwagę, ponieważ ten symbol informuje o możliwości występowania toksycznych substancji. Najczęściej występuje on na środkach do czyszczenia toalet oraz detergentów do prania. Natomiast czaszka i skrzyżowane piszczele symbolizuje ostrą toksyczność i połknięcie lub wdychanie produktu może przynieść śmiertelne skutki. Wszystkie piktogramy BHP chemia można znaleźć na stronach zaufanych producentów.