W 1990 została ustalona konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy, w której termin określający substancję chemiczną jest definiowany jako mieszanina pierwiastków i związków chemicznych, zarówno tych naturalnych oraz syntetycznych, uzyskanych w procesie produkcyjnym.