Szkoła nasza przystąpiła do konkursu na opracowanie autorskiego pomysłu na podtrzymanie lub ratowanie środowiska naturalnego – Fundusz Naturalnej Energii w Warszawie, sponsorowanego przez „GAZ – SYSTEM” spółka S.A.

Celem konkursu było wybranie pięciu najlepszych autorskich pomysłów. Pani Danuta Płóciennik – nauczyciel przyrody i biologii opracowała autorski projekt „Na ratunek kasztanowcom”. Akcja prowadzona będzie na terenie Gorzyc Wielkich.

W dniu 30 stycznia 2015 roku otrzymaliśmy cieszącą nas informację o przyznaniu na ten cel grantu w wysokości 9.940,00 zł. Fundusz zostanie przeznaczony na zakup środków do walki ze szkodnikiem, pomocy naukowych między innymi tablicy interaktywnej, nagród rzeczowych oraz sfinansowanie wycieczki edukacyjno ekologicznej. Działania będą prowadzone od lutego do końca czerwca bieżącego roku i wpłyną na poprawę stanu zdrowotnego kasztanowców. Biorące udział dzieci w tym projekcie zrozumieją, że zapewnienie dobrej jakości życia z zachowaniem ładu ekologicznego jest korzystne nie tylko dla nas ale i dla przyszłych pokoleń.