Ministerstwo Edukacji Narodowej chce, żeby wszystkie szkoły zapewniły uczniom miejsce, w którym będą oni mogli przechowywać podręczniki i przybory szkolne. Słowem, uczniowie muszą mieć swoje szafki.