W ciągu trzech dni mają się odbyć cztery egzaminy. Tak będzie wyglądał egzamin po ósmej klasie szkoły podstawowej, który zostanie przeprowadzony po raz pierwszy w 2019 r. Przystąpią do niego obecni uczniowie klas szóstych szkół podstawowych.

Nowy egzamin, który po wygaszeniu gimnazjów zastąpi egzamin gimnazjalny, po raz pierwszy odbędzie się w roku szkolnym 2018/2019 na zakończenie szkoły podstawowej. Ósmoklasiści będą obowiązkowo zdawali ten egzamin, a jego wyniki będą jednym z kryteriów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
Będą oni zdawali egzamin z języka polskiego, języka obcego nowożytnego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński i włoski), matematykę a także z wybranego przedmiotu (biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia).

W pierwszym dniu egzaminu uczniowie przez 120-minut będą zdawali pisemny egzamin z języka polskiego. Następnego dnia w ciągu 100 minut trzeba będzie rozwiązać zadania z matematyki. W trzecim dniu odbędą się dwa 90-minutowe egzaminy- z języka obcego i z przedmiotu do wyboru. Z rozporządzenia MEN wynika, że w latach szkolnych 2018/2019, do 2020/2021 ósmoklasiści będą zdawali egzaminy z trzech obowiązkowych przedmiotów: języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki. Od roku szkolnego 2021/2022 do przedmiotów obowiązkowych dołączy przedmiot do wyboru.

Do września Centralna Komisja Egzaminacyjna opracuje informator z przykładowymi zadaniami, jakie trzeba będzie zaliczyć podczas tego egzaminu. Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że wyniki tego egzaminu określą stopień kompetencji uczniów, którzy kończą szkołę podstawową w kluczowych dziedzinach wiedzy, a będących podstawą do kontynuowania nauki w kolejnym etapie kształcenia. Reforma edukacji rozpocznie się już we wrześniu. Uczniowie, którzy kończący w tym roku szkolnym klasę VI szkoły podstawowej we wrześniu staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej. Rozpocznie się też stopniowe wygaszanie gimnazjów- nie będzie prowadzona rekrutacja do gimnazjum. W roku szkolnym 2018/2019 ostatni rocznik dzieci klas III ukończy gimnazjum. 1 września 2019 r. gimnazja przestaną istnieć.