II Liceum Ogólnokształcące jest prestiżową szkołą w Ostrowie Wielkopolskim. Regularnie od 2008 roku szkoła jest notowana wśród najlepszych liceów ogólnokształcącychw  Ogólnopolskim Rankingu "Rzeczpospolitej" i "Perspektyw". Liceum w 2013 r. Zajmowało pozycję lidera wśród liceów ogólnokształcącychprowadzonych przez Powiat Ostrowski.                Liceum dawniej było uczelnią tylko dla dziewcząt. Budynek szkoły pochodzi z lat 1910-1911. Zbudowany w stylu wczesnego modernizmu z elementami neorenesansu i secesji. Szkoła posiada liczne balkony, rzeźby oraz płaskorzeźby.   Tradycje Gimnazjum i Liceum Żeńskiego w Ostrowie Wielkopolskim sięgają lat 1842 - 1849, kiedy to z powodu braku szkoły, w której córki zamożniejszych obywateli miasta mogłyby uzyskać ogólne wykształcenie, jeden z nauczycieli ostrowskich nazwiskiem Lasswitz założył szkołę u siebie w domu, w której to "szkole" uczył grupę kilku dziewcząt. (..) W 1907 r. prywatną dotąd szkołę przejęło miasto, dyrektorem został Niemiec dr Bergmann, a w 1909 zapadła decyzja budowy nowego gmachu. Budowę rozpoczęto w kwietniu 1910 r. i po upływie niespełna półtora roku stanął nowy gmach szkoły, bardzo nowoczesny jak na tamte czasy - mieścił nie tylko 12 klas, ale i gabinet fizyczny, salę rysunkową, gimnastyczną, aulę, bibliotekę, mieszkania dla dyrektora i woźnego, pokój konferencyjny i szereg innych, pomocniczych pomieszczeń. Do rozpoczęcia wojny szkoła rozwijała się, mając 12 oddziałów, 19 nauczycieli i 374 uczennice. Bujnie rozwinęło się życie kulturalne szkoły. Trudno byłoby dziś wymienić wszystkie imprezy zorganizowane przez młodzież. Należy podkreślić, że były to imprezy zorganizowane przez młodzież. Należy podkreślić, że były to imprezy nie tylko szkolne. Szkoła zorganizowała teatr szkolny dla dzieci i wystawiła kilka sztuk granych z powodzeniem w Ostrowie i poza nim.   W 1968r. zapadła decyzja nadania szkole nowego patrona. Patronem tym miał zostać wybitny polski pisarz, laureat nagrody Nobla - Władysław Reymont. Uroczystość nadania imienia odbyła się w dniu 5 grudnia 1968r. Z tej okazji teatr szkolny przygotował widowisko na podstawie fragmentów opowieści Reymonta "Chłopi".W latach siedemdziesiątych w szkole wyraźnie wzrosła liczba uczniów, koniecznym stało się poszukiwanie i adaptacja wszystkich nadających się do pracy z młodzieżą pomieszczeń.   Z niewyjaśnionych do dziś powodów w 1978r. kuratorium oświaty w Kaliszu podjęło decyzję o likwidacji szkoły. Po egzaminach maturalnych, nastąpiła przeprowadzka do gmachu I LO przy ulicy Gimnazjalnej, a do opustoszałego budynku liceum wprowadziła się dzieciarnia ze szkoły podstawowej nr 3. Później po wyprowadzeniu się "trójki" do nowego budynku przy ulicy Śmigielskiego, dzięki staraniom działaczy ostrowskich reaktywowano II Liceum Ogólnokształcące i rozpoczął się, trwający rok, remont naszej szkoły. 1 maja 1992 r. w wyniku konkursu dyrektorem został Andrzej Kornaszewski, a 1 września 1992r. 158 uczniów klas pierwszych rozpoczęło naukę w II Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Reymonta. Od dnia 1 lutego 1999 r., po odejściu Andrzeja Kornaszewskiego, dyrektorem szkoły przez 13 lat była Izabela Bothur.   Historia szkoły przedstawiona w tym artukule znajduje się na oficjalnej stronie Liceum. http://2liceum.osw.pl/strona=o_szkole