Wczoraj, 16 lipca w szkołach w całej Polsce zaczęto wywieszać listy z osobami, które zostały przyjęte do danej placówki. W wielu miastach absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych nie dostali się do wymarzonej szkoły lub nie dostali się w ogóle do żadnej.

Do szkół średnich w Powiecie Ostrowskim podania złożyło 3526 uczniów, w tym 709 z innych powiatów. Warunek uczestnictwa w naborze poprzez złożenie kopii świadectw i wyników egzaminów spełniło 3487 uczniów.
Do szkół zostało zakwalifikowanych 3357 uczniów, w tym uczniów LOSO i LOSS, a nie zakwalifikowało się 130 uczniów.

Sytuacja w powiecie ostrowskim nie wygląda jednak tak tragicznie jak np w Warszawie, gdzie ponad 3000 uczniów nie dostało się do wybranych szkół. W powiecie ostrowskim dla uczniów niezakwalifikowanych łącznie z miejscami w LOSO i LOSS czeka jeszcze 490 miejsc zarówno w liceach, technikach jak i szkołach branżowych.

Ostateczna lista osób przyjętych uczniów zostanie ogłoszona 25 lipca, a w terminie od 26 do 30 lipca szkoły będą prowadziły nabór uzupełniający.

Jakie szkoły najczęściej wybierali uczniowie w naszym powiecie?
W liceach największym zainteresowaniem cieszyły się IV LO i I LO, a wśród zespołów szkół zawodowych ZST.