Kampania "ZatrzymajMY Smog" powstała na rzecz praktyki zawodowej. Podjęliśmy temat smogu dlatego, że zbliża się sezon grzewczy i zanieczyszczenie powietrza jest coraz większe. Smog ma bardzo duży wpływ na nasze zdrowie, prowadząc między innymi do pojawienia się różnych chorób.

Naszym celem jest uświadomić ludziom jakie zagrożenie stwarza smog i jak przeciw niemu działać. Chcemy pomóc mieszkańcom Ostrowa Wielkopolskiego uwierzyć w to, że ich rola w walce ze smogiem jest niezwykle istotna.
Hasło kampanii określa jej główny cel – zatrzymanie smogu i tym samym poprawienie jakości powietrza w mieście.
Kampania obejmuje swoim zasięgiem całe miasto, zachęcając do aktywnego włączenia się w walkę ze smogiem wszystkich mieszkańców. Podjęte działania mają dotrzeć do różnych grup odbiorców i być celem budowania społecznej świadomości.
Głównymi mediami komunikacji będą media społecznościowe (Instagram oraz Facebook). W ramach kampanii stworzone zostały materiały pokazujące czym jest smog, jakie stwarza zagrożenie i jak przeciw niemu działać.
Za realizację kampanii odpowiedzialna jest grupa młodzieży z Ostrowa Wielkopolskiego.