Najwyższa Izba Kontroli proponuje, żeby zawiesić obowiązkowy dla wszystkich uczniów egzamin maturalny z matematyki do czasu poprawy skuteczności nauczania tego przedmiotu w szkołach. Inspektorzy NIK doszli wiem do wniosku, że „nauczanie matematyki w szkołach pozostawia wiele do życzenia”.