Dynamicznie rozwijają się dwa kierunki kolejowe, na których kształci się młodzież w Zespole Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim. Najlepsi uczniowie zdobywający na nich wiedzę i umiejętności mogą liczyć na stypendia za dobre wyniki w nauce fundowane przez spółki: PKP PLK S.A., a od września bieżącego roku także PKP CARGO Tabor. Ponadto zatrudnienie na polskiej kolei podczas tegorocznego lata znalazła większość absolwentów jednej z reaktywowanych przed 4 laty specjalności.

We wrześniu 2013 r. po ośmiu latach przerwy w budynku dawnego ostrowskiego Technikum Kolejowego, w którym mieści się aktualnie ZSB-E doszło do wznowienia kształcenia uczniów w zawodach kolejowych. Inicjatorem tego przedsięwzięcia była dyrektor tej placówki oświatowej Honorata Sachowska-Barańczak. Premierowym kierunkiem okazał się technik elektroenergetyk transportu szynowego (dawnej trakcja elektryczna). Dwa lata później otwarto natomiast specjalność technik transportu kolejowego. Aktualnie oba kierunki cieszą się sporą popularnością o czym dobitnie świadczą pomyślnie się kończące każdego roku nabory. Młodzież kształcąca się w zawodach kolejowych może liczyć na stypendia za wyniki w nauce. Od samego początku w tym wsparciu finansowym uczestniczy firma PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Stypendia te otrzymują uczniowie legitymujący się średnią ogólną ocen minimum 3,8. Kwota miesięczna świadczenia w klasie drugiej wynosi 250 zł brutto, w trzeciej 350 zł brutto, a w czwartej 450 zł brutto. Dodatkowo stypendyści, którzy osiągną przeciętną minimum 4,0 z przedmiotów zawodowych na koniec roku szkolnego dostają bonus w wysokości 500 zł brutto. Warto podkreślić, że w tym roku mury szkolne opuścili pierwsi absolwenci specjalności technik elektroenergetyk transportu szynowego. Co najważniejsze większość z nich w ostatnich miesiącach podjęła pracę w zakładach kolejowych.

Od trwającego roku szkolnego stypendia kolejowe funduje również PKP CARGO Tabor. Otrzymują je uczniowie klasy czwartej kierunku technik elektroenergetyk transportu szynowego legitymujący się średnią ocen minimum 3,5 i zachowaniem conajmniej dobrym. Wynosi ono miesięcznie 500 złotych brutto i będzie wypłacane przez okres dziesięciu miesięcy. Po zakończeniu jego pobierania istnieje możliwość rozpoczęcia pracy w ostrowskim PKP CARGO Tabor. Ponadto zakład ten stwarza warunki do dalszego kształcenia się na studiach wyższych na kierunkach kolejowych wraz ze stypendium przez cały okres ich trwania. W tym przypadku również po zakończeniu edukacji na absolwenta uczelni wyższej czeka praca w PKP CARGO Tabor w Ostrowie Wlkp.   

Warto również nadmienić, że uczniowie kierunków kolejowych w bieżącym roku kalendarzowym na przełomie maja i czerwca oraz we wrześniu wzięli udział w praktyce zawodowej w niemieckim Lipsku. Stanowiła ona doskonałą okazję do poszerzenia swoich umiejętności i wiedzy, a także do podszlifowania języka naszych zachodnich sąsiadów.