W dniu 28 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej w Raszkowie odbyła się wielka uroczystość. Placówka w wyniku połączenia z gimnazjum otrzymała nowe imię Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie, będące połączeniem obu poprzednich szkół. W pięknej inscenizacji na hali widowiskowo–sportowej spotkała się społeczność szkolna oraz zaproszeni goście. Podczas uroczystości sztandar szkoły poświęcił ks. kan. Grzegorz Kamzol, proboszcz raszkowskiej parafii. Ceremonia została uświetniona przez występ orkiestry dętej z Ostrowa Wielkopolskiego.

Przybyłych gości powitała dyrektor Alicja Duczmal, dziękując za przybycie na tak ważne dla szkoły wydarzenie. Sztandar szkoły na ręce pani dyrektor przekazał Burmistrz Gminy i Miasta Raszków Jacek Bartczak. Następnie został on wręczony społeczności uczniowskiej, odebrany przez poczet sztandarowy. Został również odczytany Akt Nadania Imienia szkole. Gratulacje złożyli przybyli goście wśród których byli parlamentarzyści, przedstawiciele lokalnego samorządu oraz organizacji i szkół działających na terenie Gminy i Miasta Raszków. Uczniowie przedstawili program artystyczny, przypominający historię szkoły, a także ukazujący życie i pasje Arkadego Fiedlera oraz zasługi Armii Krajowej łącząc narrację ze śpiewem.

Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody Burmistrza Gminy i Miasta Raszków Jacka Bartczaka za zasługi w 2018 roku w dziedzinie kultury, którą otrzymała Natalia Wróbel-Michaś oraz w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, która trafiła w ręce Sławomira Krawczyka.

Spotkanie stało się również okazją do wręczenia pamiątkowych medali z okazji,,100-lat Niepodległości Polski”, które z rąk burmistrza otrzymali:

Zofia Gruszczyńska, Alicja Duczmal, Bernard Podziemek i Aleksander Sabura.

Pamiątkowy medal otrzymał również Jan Wawrzyniak.