Nauczyciele, pedagodzy i wychowawcy ze szkół i placówek, których organem jest Powiat Ostrowski odebrali nagrody przyznane z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W tym roku wyróżnienia te trafiły do 19 osób.

Sytuacja epidemiologiczna sprawiła, że fizyczne przekazanie nagród odbyło się z opóźnieniem. Spotkanie z nagrodzonymi miało miejsce 3 listopada 2020 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego.

-‘’Bardzo dziękuję za Waszą codzienna pracę. Te nagrody nawiązują do pracy w minionym roku szkolnym. Roku naznaczonym praca zdalną co wymagało zarówno od Was jak i młodzieży szczególnego wysiłku. Dziękuję za zaangażowanie, pomysłowość oraz sukcesy. Często w kontekście podsumowań różnych konkursów powtarzam, że wielu z tych sukcesów nie byłoby gdyby nie nauczyciel, mentor przewodnik, który potrafi zachęcić zmotywować do nauki, pracy, do doskonalenia swoich umiejętności. Serdecznie Wam za to dziękuję’’ – powiedział Starosta Paweł Rajski.

Nagrody Starosty Ostrowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2020 r. otrzymali:

Marek Lewicki – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego. Dyrektor oraz nauczyciel matematyki. Samodzielnie i twórczo, a jednocześnie efektywnie zarządza szkołą. Zapewnia uczniom wysoką jakość kształcenia co potwierdzają wysokie wyniki maturalne wśród szkół licealnych. Dba o wizerunek szkoły i promocję w środowisku lokalnym organizując wiele konferencji, wystaw czy koncertów. Od 9 lat jest gospodarzem uroczystości wręczania stypendiów Starosty Ostrowskiego dla najzdolniejszej młodzieży szkół Powiatu Ostrowskiego. Posiada znaczący i uznany dorobek zawodowy. Jego pasją jest matematyka, a szczególnie dydaktyka i filozofia matematyki oraz psychodydaktyka kreatywności.

Dariusz Kaczmarek – Dyrektor Zespołu Szkół Usługowych. Doskonały menadżer i organizator pracy szkoły. Nieustanny pomysłodawca, który swoje wizje potrafi przekształcać w rzeczywistość. Ciągle podejmuje działania zmieniające wizerunek szkoły i jej otoczenie. Osiągnieciem ostatnich miesięcy jest zakończenie remontu drugiego budynku, w którym znajdują się pracownie i pomieszczeni dla dwóch szkół ZSU i ZST. Współpracuje z firmami branży gastronomiczno-hotelarskiej, fryzjerskiej, odzieżowej i reklamy, które zawarły ze szkołą umowy partnerskie. Kreatywność dyrektora przekłada się także na płaszczyznę współpracy ze środowiskiem lokalnym, dla którego organizowanych jest wiele przedsięwzięć. Jest jednym z pomysłodawców i organizatorów Ostrowskiego Festiwalu Stylu i Urody i Ostrowskiego Festiwalu Smaków.

Anna Drobniewska – Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury.Jej misją jest, by każdy uczestnik zajęć realizował swoje pasje i zainteresowania oraz otrzymał wiedzę i umiejętności na najwyższym poziomie. Pomysłodawcą i główny organizator wielu imprez takich jak „Kulturalki” czy „Belferiada” Przegląd Twórczości Artystycznej Nauczycieli. Na uznanie zasługuje praca w okresie epidemii, kiedy w przeciągu kilku dni zorganizowała pracę zdalną nauczycieli. Efektem tego jest ponad 200 różnych propozycji zajęć zamieszczonych w Internecie w ramach akcji „Zostań w domu. Kreatywnie z MDK”. Z jej inicjatywy powstał koncert „Co w trawie piszczy”, będący podziękowaniem dla uczestników zajęć on-line, ich rodzin, nauczycieli i pracowników oraz film „Pusto tu bez Was” pokazujący pandemiczną pustkę w murach MDK. Była również pomysłodawczynią kontynuacji ogólnopolskiego projektu „Mirabelka”, w którym brała młodzież z MDK-u i zdobyła II miejsce w Polsce. Wszyscy nauczyciele Młodzieżowego Domu Kultury nagrali przed kamerą fragmenty „Mirabelki” Cezarego Harysimowicza. Dużym sukcesem jest pozwolenie samego autora i zgoda wydawnictwa na nagranie i emisję całości książki.

Ewa Nowak – wicedyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego.Jest nauczycielem języka niemieckiego. Od kilku lat pełni funkcję wicedyrektora. Posiada znaczący dorobek dydaktyczno-wychowawczy. Jej uczniowie zdobywają bardzo wysokie wyniki maturalne z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym. Oprócz zajęć przedmiotowych prowadzi zajęcia terapeutyczne z młodzieżą. Drzwi jej gabinetu są dla uczniów zawsze otwarte. Nie stroni od rozwiązywania sytuacji trudnych i wskazywania młodym ludziom właściwej drogi i właściwych relacji. Jej kreatywność i zaangażowanie przekładają się w dużej mierze na dobrą atmosferę i obecny sukces szkoły.

Eugeniusz NAMYSŁ – wieloletni dyrektor Zespołu Szkół Technicznych.Można zażartować, że na stanowisku dyrektora osiągnął pełnoletność… Ale kiedy zaczynał, musiał zmierzyć się nie tylko ze „zwykłymi’’ problemami kierowniczymi, ale także legendą swojego poprzednika… Dziś z perspektywy lat możemy powiedzieć, że z obu zadań wywiązał się profesjonalnie. Pod Jego rządami szkoła cały czas się rozwijała, plasując się w czołówce najlepszych w regionie i Polsce. A szkoła to także lub przede wszystkim uczniowie. To ich sukcesy, zaangażowanie i to jak się w niej czują wpływa na opinie i decyzje o wyborach kolejnych roczników. Za jego kadencji wyborów ZAP-u na miejsce nauki dokonywało coraz więcej osób. Dlatego m.in., że stwarzano możliwość rozwijania swoich pasji nie tylko tych technicznych. To nie będzie więc T Y L K O  nagroda Starosty Ostrowskiego, ale mówiąc językiem filmowym… Oscar za całokształt. Za scenariusz oryginalny, w którym znalazło się miejsce dla sztabu WOŚP, robota humanoidalnego, klubu łazików od górskich po te łaziki marsjańskie. Od Elektronika i Cyborga po zbiorowe oddawanie krwi. Od scrabble po taneczne bitwy. To także Oskar za reżyserię i montaż. Tak, montaż! Bo każda szkoła, a szkoła tak duża w szczególności, to system wielu naczyń połączonych, nie tylko klas i pracowni, ale może przede wszystkim system ludzkich ogniw. To Oskar za zdjęcia, produkcję, a nawet za efekty specjalne bo przecież szkoła sięgała gwiazd, a jej głos słyszalny był w kosmosie. Dosłownie! I wreszcie ten jeden z najbardziej prestiżowych: Oskar za rolę męską, bo chociaż w każdym z tych dziesiątek szkolnych działań często występował podmiot zbiorowy, to zawsze była też w nich cząstka jej Dyrektora. Decyzją o zakończeniu swojej pracy na stanowisku zaskoczył wielu. Wierzymy, że była podjęta bez emocji, po gruntownej analizie i przede wszystkim z… namysłem. Ale czy może być inaczej jeśli spoglądając wstecz zostawiasz po sobie, po prostu, wiele lat uczciwej pracy, lat mierzonych chociażby marką szkoły, ustabilizowaną  pozycją i osobistymi sukcesami?

Anna Kaczmarek - nauczyciel II Liceum Ogólnokształcącego.Wysoce ceniony nauczyciel języka niemieckiego i wiedzy o kulturze. Jej uczniowie od lat zajmują czołowe miejsca w województwie wielkopolskim oraz w kraju w ogólnopolskich konkursach języka niemieckiego: Deutschfreund, Sprachdoktor, Weltsprachen Abitur oraz konkursie wiedzy o Niemczech, Austrii i Szwajcarii. W 2018 roku zainicjowała doskonale rozwijającą się współpracę z Instytutem Filologii Germańskiej UAM w Poznaniu w zakresie kształcenia uzdolnionej językowo młodzieży. Jest organizatorką wyjazdów zagranicznych młodzieży do Berlina, Poczdamu i Drezna w celu doskonalenia przez uczniów języka niemieckiego, poznania historii i kultury Niemiec, opiekunem praktyk studentów filologii germańskiej oraz lingwistyki stosowanej.

Dagmara Janicka – Konofal - nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego. Jest nauczycielem angielskiego. W swojej pracy zawodowej kładzie bardzo duży nacisk na doskonalenie zawodowe biorąc udział w licznych szkoleniach i warsztatach w tym w Międzynarodowej Konferencji IATEFL we Wrocławiu oraz w wyjeździe szkoleniowym do Exeter w Anglii. Jest autorką wielu projektów edukacyjnych np. „Matura w Galerii Sztuki, „Architektura z Architektem” czy też cykliczny „Festiwal Podróżniczy”. Jej wielką pasją są podróże oraz język francuski.

Rafał Stasiak - nauczyciel w Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych CKUCeniony przez uczniów nauczyciel teoretycznyc i praktycznych przedmiotów zawodowych.Potrafi zachęcić uczniów zdolnych do podejmowania ambitnych zadań i przedsięwzięć, do samodzielności, kreatywności i innowacyjności.W każdej edycji konkursu TECHNO-GRANT uczniowie, których był opiekunem otrzymywali tytuł laureata. Ponadto był opiekunem uczniów biorących udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Innowacji i Przedsiębiorczości. Jeden z nich został laureatem na poziomie ogólnopolskim, a drugi zdobył tytuł laureata regionalnego. Organizuje szkolne konkursy umiejętności zawodowych pod nazwą „Najlepszy w zawodzie”. Zaraża uczniów pasją komputerowego wspomagania projektowania, a także drukowania przestrzennego. Mobilizuje także szkołę do modernizacji technologicznej, pozyskiwania nowych pomocy dydaktycznych służących do kształcenia zawodowego.

Włodzimierz Malik - nauczyciel III Liceum Ogólnokształcącego.Nauczyciel wychowania fizycznego, którego nadrzędnym celem jest wszechstronny rozwój uczniów, ich osobistych zainteresowań i pasji. Propaguje ideę międzyszkolnego współzawodnictwa sportowego zachęcając do reprezentowania szkoły w zawodach sportowych. Dzięki temu jego uczniowie mają możliwość przeżycia pełnej emocji i wrażeń przygody ze sportem. Efektem pracy nauczyciela są spektakularne sukcesy szkolnej drużyny koszykarskiej chłopców oraz drużyny piłki nożnej chłopców takie jak między innymi: III miejsce w finale wojewódzkim piłki koszykowej chłopców, I miejsce w powiecie drużyny piłki koszykowej chłopców. Przez wiele lat pełnił funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

Izabela Kaźmierczak - pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.Jest cenionym pedagogiem. Zajmuje się diagnostyką i terapią dzieci i młodzieży, szczególnie osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymiStale doskonali procedury diagnozy, wdraża nowe metody oraz narzędzia diagnostyczne. Wzbudza szacunek i sympatię współpracowników, rodziców, uczniów i nauczycieli. W codziennej pracy wyróżnia ją kreatywność, obowiązkowość i dostępność. Jej postawa i zaangażowanie są gwarancją dalszego rozwoju osobistego i zawodowego, co z pewnością przełoży się na liczne sukcesy i osiągnięcia psychoterapeutyczne Poradni.

Anna Burkietowicz - nauczyciel Zespołu Szkół Ekonomicznych.Nauczyciel historii oraz wiedzy o kulturze. W swojej pracy zawodowej rozwija pasje i zainteresowania swoich podopiecznych przygotowując ich do konkursów o tematyce historycznej. W kręgu Jej zainteresowańjest również praca nad rozwojem umiejętności muzycznych, tanecznych, aktorskich i recytatorskich uczniów. Zdobyte umiejętności młodzież prezentuje podczas uroczystości szkolnych. Podejmuje również  działania promujące i wspierające rozwój czytelnictwa wśród młodzieży. Współorganizowała szkolną akcję „Książka na święta” (2016, 2017), koordynowała projekt edukacyjny „Z książką od początku do końca” – 2016, współorganizowała projekt „Rozczytany Ekonomik” (2017) „Randka z książką” (2018). Wśród działań innowacyjnych należy wymienić przygotowanie publikacji z okazji 90–lecia Szkoły pt. „Drużyna Hermesa” jak również opracowanie biografii powstańców wielkopolskich, którzy ukończyli tę szkołę.

Edyta Wawrzyniak – nauczyciel Zespołu Szkół Usługowych. Jest nauczycielem przedmiotów zawodowych branży fryzjerskiej i odzieżowej. Systematycznie organizuje i przygotowuje uczniów do Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodych Krawców i Projektantów „Mała Pętelka”. W 2020 r. uczennica przygotowana pod jej kierunkiem zdobyła I miejsce w Polsce w tym konkursie w kategorii fryzura, a uczennica technikum przemysłu mody otrzymała wyróżnienie w kategorii ubiór za kolekcję „Atlantis“. Od kilku lat realizuje innowację pedagogiczną „Zostań mistrzem fryzjerstwa z marką GOLDWELL”. Przygotowuje pokazy mody na Ostrowski Festiwal Stylu i Urody. Współpracuje z Przedszkolem nr 15 im. Koszałka Opałka, prowadzi dla dzieci zajęcia prozawodowe oraz przygotowuje występy i kolekcje dla przedszkolaków prezentowane podczas festiwalu.

Marek Biegański - nauczyciel Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych.Nauczyciel wychowania fizycznego, niestrudzony promotor sportu szkolnego w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego a także członek Związku Nauczycielstwa Polskiego. Ze skrupulatnością zawodowego statystyka przez ponad dekadę organizuje, prowadzi i dokumentuje rywalizację uczniów w kilkunastu dyscyplinach sportowych. Zawsze gotowy pomagać i doradzać młodszym koleżankom i kolegom stawiającym pierwsze kroki w nauczycielskim zawodzie.

Joanna Wawrzyniak - nauczyciel Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych. Nauczyciel przedmiotów zawodowych budowlanych. Jej szerokie działania wpływają znacząco na rozwój szkolnictwa zawodowego w branży. Zdobyła uprawnienia operatora koparki dzięki czemu szkoli uczniów i prowadzi kursy na to urządzenie. Jest pomysłodawcą i koordynatorem wspólnego projektu szkół technicznych w zakresie budownictwa pasywnego pt. „Be INN - kształcenie zawodowe w powiecie ostrowskim oparte o innowacje”, obejmującego swoim zakresem dwie szkoły Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych i Zespół Szkół Technicznych. Współprzygotowała bogatą bazę dydaktyczną w Centrum Kształcenia Praktycznego w zakresie pracowni budowlano-instalacyjnej. Inspiruje uczniów do rozwijania ich talentów i zainteresowań, dzięki temu w konkursie marszałkowskim „Energia mojej przyszłości – Wielkopolska 2050” uczniowie zdobyli wyróżnienie.

Iwona Nowosad - nauczyciel Zespołu Szkół Muzycznych im. Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie gry na fortepianie. W swojej pracy dydaktycznej osiąga wiele sukcesów. Jej uczniowie reprezentują szkołę na licznych konkursach i przesłuchaniach. Podczas swojej długoletniej pracy wykształciła 30 absolwentów Szkoły Muzycznej II stopnia, z tego sześciu krzewi muzyczną pasję wśród kolejnych pokoleń pracując jako nauczyciel w ostrowskiej szkole muzycznej.

Celina Krzyżańska - nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych.Nauczyciel podstaw przedsiębiorczości i języka angielskiego. Od wielu lat koordynuje szkolne działania przygotowujące do ogólnopolskich konkursów z przedsiębiorczości właśnie. Efektem tego są liczne sukcesy między innymi w Konkursie na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo, w konkursie Wiedzy o Bankach,  w Ogólnopolskim Konkursie „Skills for the Future”.  W 2011 roku otrzymała tytuł „Ambasadora Młodzieżowego Miniprzedsiębiorstwa”, a w roku 2012 weszła w skład międzynarodowego zespołu nad opracowaniem projektu „Skills for the future”, w którym znalazły się szkoły z kilku krajów europejskich oraz Koncern Hyundai. Zaowocowało to nagrodą dla Zespołu Szkół Technicznych w postaci samochodu tej marki. kształtuje i wzmacnia u uczniów umiejętności przedsiębiorczości, organizacyjne i przywódcze.

Honorata Maciejewska - nauczyciel Młodzieżowego Domu Kultury. Nauczyciel, który na swoich zajęciach wprowadza dzieci w świat kultury i artystycznych doznań. Jej wychowankowie biorą udział w konkursach zdobywając nagrody i wyróżnienia. Jest pomysłodawcą i organizatorem Turnieju Gier Planszowych oraz inicjatorem wystawy prac plastycznych dzieci uczęszczających na „zajęcia teatralno – plastycznych i sprawne rączki’’ w Galerii Pędzelek. Od kilku lat jest członkiem jury konkursu Mam Talent w SP5 i Przeglądu Słowa w ZSP CKU w Przygodzicach. Od wielu lat pełni z zaangażowaniem funkcję wiceprzewodniczącej NSZZ „Solidarność” Międzyzakładowej Komisji Pracowników i Wychowania.

Dominika Szymoniak - nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim.Od 16 lat jest pomysłodawcą i organizatorem Międzyszkolnego Dnia Biało – Czerwonego, którego celem jest kształtowanie poszanowania symboli i tradycji narodowych oraz Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Biało – czerwona”. Inicjatorka wyjazdu do Pałacu Prezydenckiego oraz do Sejmu. Współorganizowała 6 Maratonów Uśmiechu – imprezy dla ponad 700 niepełnosprawnych i pełnosprawnych sportowców Powiatu Ostrowskiego. Jest autorką szkolnego programu doradztwa zawodowego. Zorganizowała Centrum Kariery Zawodowej i System Doradztwa Zawodowego. Pomysłodawczyni i organizatorka Klubu Absolwenta. Współorganizuje Międzyszkolny Konkurs Informatyczny i Dzień Bezpiecznego Internetu oraz coroczne Dni Porad Psychologiczno – Pedagogiczno –Rehabilitacyjnych a także spotkania z E-ską. Współpomysłodawca „Ogrodu zmysłów” – pozyskanego z Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i powstałego przy wsparciu budżetu powiatu.

Mariusz ŁĘCKI – nauczyciel Młodzieżowego Domu Kultury. Dla swoich wychowanków jest mistrzem, uwielbianym nauczycielem gry na gitarze w Młodzieżowym Domu Kultury. Pod jego okiem wychowankowie poznają nie tylko tajniki gry na gitarze, ale również szerokie spektrum kultury, nie tylko muzycznej. Znany jest z partnerskich relacji, w których jego wychowankowie mogą liczyć nie tylko na wsparcie w kwestiach edukacyjnych, ale również osobistych. To w tym tkwi tajemnica sukcesów, które jego młodzi adepci gitary odnoszą sukcesy nie tylko w konkursach, ale także zakładając własne zespoły koncertując i będąc docenianymi w muzycznej branży. On sam jest doskonałym muzykiem, gitarzystą i pianistą. Dzięki temu różne przedsięwzięcia Młodzieżowego Domu Kultury zyskują doskonałą oprawę muzyczną, najczęściej „na żywo”. Przykładem mogą być koncerty wokalistów Studia Art. - Musica czy nauczycieli MDK podczas Przeglądu Twórczości Artystycznej Nauczycieli „Belferiada.