Studia, na których wiedza „sama wchodzi do głowy”, zajęcia w formie dyskusji, ćwiczeń, w kameralnych grupach prowadzone przez praktyków – tak wygląda nauka w ostrowskiej uczelni.

Otwarty niedawno Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich ma siedzibę na ostrowskim „Deptaku”. Oferuje pedagogikę (licencjat), studia podyplomowe oraz różnorodne kursy. Specjalizuje się w tematyce z dziedziny psychologii, pedagogiki, terapii i edukacji. Tym, co wyróżnia ostrowski wydział uczelni jest nakierunkowanie na praktyczne przekazywanie wiedzy.

Moim marzeniem było stworzenie miejsca, w którym ludzie uczą się z przyjemnością i efektywnie – mówi Eliza Wolańczyk dziekan wydziału. –Najlepiej przyswajamy wiedzę angażując się w działanie. Dbam też o to, by prowadzący, oprócz niezbędnych kwalifikacji, posiadali doświadczenie zawodowe, w dziedzinie w której uczą.

Wydział uczelni działa zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zatem absolwenci wejdą na rynek pracy z dyplomem i z wszechstronną wiedzą.

- Pracujemy w taki sposób, by wykształcić świetną kadrę, która nie tylko posiada wiedzę, ale pracuje z pasją - podkreśla dziekan. - Duży nacisk kładziemy na rozwój własny naszych studentów, dzięki czemu będą świetnie przygotowani do pracy z ludźmi i mam nadzieję, że także szczęśliwi.

Studenci podkreślają, że taka forma nauki jest bardzo efektywna i Nauka tutaj naprawdę dodaje mi skrzydeł – mówi jedna ze studentek. – Chodzę na zajęcia z przyjemnością i świetnie przyswajam wiedzę. Okazuje się, że można studiować siedząc w kręgu i dyskutując z kubkiem w ręku.

Informacje na temat uczelni można uzyskać na stronie www.wskmostrow.edu.pl , telefonicznie pod nr 739 031 083 lub na ul. Kolejowej 10/4 w Ostrowie.

Obecnie trwa rekrutacja na studia podyplomowe:
kwalifikacje nauczycielskie,
oligofrenopedagogikę ze spektrum autyzmu i z zespołem Aspergera oraz
diagnozę psychopedagogiczną.


Na uczelni dostępne są kierunki:

Studia I stopnia 

✓ pedagogika


Studia podyplomowe na kierunkach:

✓ Zarządzanie oświatą

✓ Oligofrenopedagogika z terapią spektrum autyzmu i z zespołem Aspergera

✓ Diagnoza i terapia psychopedagogiczna

✓ Psychologia stosowana

✓ Psychologia zarządzania

✓ Doradztwo zawodowe z jobcoachingiem

✓ Kwalifikacje nauczycielskie

✓ Pedagogika wczesnoszkolna z nauczaniem języka angielskiego

Oraz bogata oferta inspirujących szkoleń z zakresu pedagogiki, psychologii, terapii i edukacji

atrybutyyy