Od 1 września od 1 września 2015 roku rozpocznie działalność VII LO w Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego. Rada Powiatu 29 września 2014 roku ustaliła akt założycielski tej jednostce oświatowej. VII LO będzie się specjalizować w kształceniu młodych ludzi uzdolnionych sportowo, którzy wiążą ze sportem swoją przyszłość.