Zadaniem badaczy Obserwatorium Językowego, które powstało na Uniwersytecie Warszawskim jest poznawanie, badanie, klasyfikowanie i definiowanie nowych wyrazów, które pojawiają się w polskiej mowie potocznej.