Niewielu ekspertów jest zadowolonych z zaproponowanej przez MEN podstawy programowej w zreformowanej szkole. Na internetowej stronie Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane opinie na ten temat. Większość ekspertów jest zdania, że podstawa programowa jest zbyt obszerna treściowo, ale znacznie uboższa w stosunku do obowiązującej do tej pory w przypadku wielu przedmiotów. Na dodatek treści nauczania poszczególnych przedmiotów nie są z sobą powiązane.