Już od nowego roku szkolnego dzieci z Ostrowa będą mogły się uczyć w inny sposób niż dotychczas. W Ostrowie zaplanowane jest otwarcie alternatywnej szkoły, która będzie pracować według zasad Marii Montessori. Przede wszystkim pozwoli ona dzieciom uczyć się we własnym tempie. To 3 taka placówka w naszym województwie, 2 funkcjonują w Poznaniu.