Ma na celu rozwiązywanie konfliktów rówieśniczych i sporów, a godzeniem zwaśnionych stron zajmą się rówieśnicy - uczniowie. Mowa o pierwszym w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu Ootrowskiego i regionie Szkolnym Centrum Mediacji, które powstało w III Liceum Ogólnokształcącym.

Uroczyste otwarcie centrum odbyło się 7 marca 2017 r. Wziął w nim udział m.in. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Jak mówiła Maria Tomalak- dyrektor III LO, pomysł utworzenia centrum zrodził się w 2015 roku po jednej z konferencji realizowanej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu dotyczącą mediacji rówieśniczych. Obecna na uroczystości w Ostrowie dr Krystyna Babiak Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu podkreślała, że szkolne centra i nabywanie umiejętności mediacji przez uczniów są jednym z elementów edukacji prawnej młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i mają poparcie Izb.
W centrum przy III LO w Ostrowie działać będzie 12 uczniów- mediatorów, których zadaniem ma być godzenie ze sobą rówieśników. Jesteśmy mediatorami rówieśniczymi, a więc jesteśmy uprawnieni do tego, żeby rozwiązywać konflikty rówieśnicze między rówieśnikami. Nie mamy jeszcze na tyle kompetencji, aby rozwiązywać spory pomiędzy np. uczniami, a nauczycielami. To wykształcenie, które posiadamy spokojnie daje swobodę do godzenia rówieśników lub grup społecznych, ale muszą je tworzyć osoby młode- powiedział Wojtek Lizurek mediator. Podkreślił, że centrum nie miało jeszcze pracy, ale sam projekt została bardzo dobrze przyjęty przez uczniów.

Podczas otwarcia wielokrotnie podkreślano swoisty dekalog mediatora, który musi działać w oparciu o następujące zasady: nie przymuszaj, nie stój po niczyjej stronie, nie wchodź w problem, zachowaj tajemnicę i miej przyzwolenie. Mediatorzy z liceum na dowód, że będą postępować zgodnie z nimi spisali je w specjalnej deklaracji i przekazali rzecznikowi. Osobiście jestem ogromnym orędownikiem uczenia młodych ludzi właściwych relacji między sobą i mediacja na pewno im w tym pomoże. Mówimy tu o mediacji rówieśniczej, bo to nie dorosły jest arbitrem, a oni sami miedzy sobą spełniając standardy podejmują właściwe działania- powiedział Marek Michalak.
Centrum mediacji mieści się w III LO i jest przeznaczone dla wszystkich uczniów, a także jak przekonywała dyrektor Tomalak, udostępni swoje podwoje każdemu, kto chciałby z jego usług korzystać. Z mocy urzędu chcę wspierać każdą taką inicjatywę, ale nie przymuszać młodzieży lub kogokolwiek. Wszyscy się zgadzamy, że jest to inicjatywa bardzo potrzebna. Cieszę się, że powstała w Powiecie Ostrowskim. Nasza oświata, która ma swoją markę, dorzuciła do niej kolejną cegiełkę na potwierdzeni jakości- powiedział Paweł Rajski.