Ma na celu rozwiązywanie konfliktów rówieśniczych i sporów, a godzeniem zwaśnionych stron zajmą się rówieśnicy - uczniowie. Mowa o pierwszym w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu Ootrowskiego i regionie Szkolnym Centrum Mediacji, które powstało w III Liceum Ogólnokształcącym.