Znamy już wyniki sprawdzianu szóstoklasisty wszystkich ostrowskich szkół. Najlepiej w tym roku wypadła Szkoła Podstawowa nr 7.

Jak mówi dyrektor szkoły, Urszula Twardowska, sukces szóstoklasistów jest podsumowaniem systematycznej pracy uczniów i nauczycieli, a także współpracy z rodzicami przez wszystkie lata szkolne.
Na początku kwietnia uczniowie klas szóstych pisali sprawdzian szóstoklasisty, który ma ocenić poziom wiedzy zdobytej przez uczniów w szkole podstawowej. W Ostrowie Wielkopolskim do sprawdzianu przystąpiło blisko 600 uczniów.
Sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej obejmuje wiadomości i umiejętności ‎w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch ‎pierwszych etapach edukacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego. Co istotne, podstawę dla wielu zadań z języka polskiego i matematyki stanowią teksty lub informacje z zakresu historii lub przyrody.
- W Ostrowie Wielkopolskim najwyższy wynik w tym roku uzyskała Szkoła Podstawowa nr 7, ale tak naprawdę wszystkie nasze placówki oświatowe uzyskały wyniki na bardzo wysokim poziomie. O wysokim poziomie świadczą nie tylko wyniki procentowe szkół, ale również staniny, które w większości ostrowskich szkół są na poziomie "wysokim" i "wyższej średnim" - mówi Dariusz Dębicki, naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Jaka jest recepta Szkoły Podstawowej nr 7 na sukces?

- Jesteśmy szkołą wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom młodego pokolenia - mówi dyrektor Urszula Twardowska. - Uczymy poprzez działanie i doświadczanie, jesteśmy otwarci na zmiany edukacyjne. Uwzględniamy w pracy potrzeby, zainteresowania i możliwości uczniów. Wychowujemy uczniów na kreatywnych, mądrych, życzliwych ludzi, którzy w dorosłym życiu nie będą mieli problemów z nawiązywaniem kontaktów, wykorzystywaniem własnych umiejętności i podejmowaniem stawianych przez życie zadań. Zawsze współpracujemy z rodzicami. Chcę zaznaczyć, że nie uczymy pod testy i dla wyników ale uczymy umiejętności interdyscyplinarnych, rozwijamy inteligencję, uczymy wrażliwości ale także umiejętności korzystania z informacji i wykorzystania wiedzy w praktyce. Pokazujemy przydatność wiedzy w życiu codziennym. Obserwujemy systematyczny przyrost wiedzy. Na podkreślenie zasługuje fakt osiągnięcia przez naszych uczniów znacznie wyższych wyników niż średnia kraju, województwa, powiatu, miasta. Są uczniowie, którzy uzyskali 100 % poprawnych odpowiedzi z języka polskiego, matematyki lub języka angielskiego. Jestem bardzo dumna z naszych uczniów. Serdecznie gratuluję uczniom, rodzicom i nauczycielom. Jestem przekonana, że na wysokie efekty kształcenia wpływa również przyjazna atmosfera panująca w naszej szkole.

- Wyniki osiągnięte przez uczniów ostrowskich szkół potwierdzają, że inwestycja w oświatę to najlepiej ulokowane pieniądze - mówi prezydent Beata Klimek. - W naszym mieście od lat dbamy o tę sferę i dziś możemy być dumni, że nasze szkoły uzyskują wyniki często nawet powyżej średniej wojewódzkiej i krajowej. Gratuluję wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom, którzy na każdym etapie edukacji dbali o poziom kształcenia i pracowali na ten sukces.

Średnie wyniki procentowe ostrowskich szkół:
1) Szkoła Podstawowa nr 7 - 71,25 %
2) Szkoła Podstawowa nr 11 - 68,88 %
3) Szkoła Podstawowa nr 9 - 67,01 %
4) Szkoła Podstawowa Spółdzielni Oświatowej EDUKATOR - 67,00%
5) Szkoła Podstawowa nr 5 - 66,30 %
6) Szkoła Podstawowa nr 6 - 65,94 %
7) Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek - 65,32 %
8) Szkoła Podstawowa nr 13 - 61,00 %
9) Szkoła Podstawowa nr 1 - 54,68 %
10) Szkoła Podstawowa nr 4 - 51,50 %
11) Polsko-Kanadyjska Szkoła Podstawowa im. A. Bella - 50%